Pješačka staza

Raskrčena šuma na starom putu za Volosko

Marina KiriginBager je danima ravnao, kopao, čistio šumu na području uz stari Put za Volosko koji mnogi pješaci koriste kao kraticu za dolazak do Pobri. S obje strane puta raskrčena je šuma, što je mnoge navelo na razmišljanje da se obavljaju pripremni radovi za novu gradnju te da će na tom području, u čijem su okruženju već izgrađena četiri nova stambena objekta, uskoro započeti još jedna nova izgradnja.


Međutim, ljudi su se pitali kako je moguće da gradnja na tom području započne ako ne postoji pristupna cesta tim česticama te su se pribojavali da će i ovaj pješački put uskoro biti zatvoren za prolaznike.


– Na tom području nema izgrađene prometnice niti je za nju izdana građevinska dozvola, tako da u ovom trenutku nema uvjeta za gradnju ili ishođenje potrebnog akta za gradnju. Na tom području je UPU-om naselja Opatija predviđena individualna stambena izgradnja. Riječ je o privatnom vlasništvu. To što je netko raskrčio šumu, ne znači da će i pristupiti gradnji – stoji u odgovoru Zdenka Tupanjca, pročelnika UO-a za prostorno uređenje Grada Opatije.