Parkirališna mjesta

Provjerili smo ima li istine u glasinama da se uvodi naplata parkiranja u opatijsko naselje Kosićevo

Aleksandra Kućel Ilić

Opatijsko naselje Kosićevo / Foto Aleksandra Kućel-Ilić

Opatijsko naselje Kosićevo / Foto Aleksandra Kućel-Ilić

Grad Opatija želi zelene površine, stepeništa, ceste i parkirališta upisati kao javno dobro u općoj uporabiParkirališna mjesta ispred zgrada u naselju Kosićevo u Opatiji neće biti obuhvaćena režimom naplate parkinga – objavljeno je jučer na mrežnim stranicama Grada Opatije, gdje se može saznati detalje o aktualnoj tematici i iz priopćenja opatijskog gradonačelnika Ive Dujmića.


Po njegovim riječima, obratio se javnosti radi sve češćeg širenja lažnih informacija oko čestica na području naselja Kosićevo.


– Kako vam je svima poznato, na području k.o. Volosko u tijeku je postupak nove katastarske izmjere i osnivanje nove zemljišne knjige za k.o. Volosko kojima je svrha uskladiti stanje upisa sa stanjem u naravi, a sve u skladu s postojećim zakonskim propisima.
U tu svrhu, vlasnike nekretnina na području k.o. Volosko pozivala je Državna geodetska uprava i Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji na predočavanje podataka o novim česticama i očitovanje o pravu vlasništva.


Na području naselja Kosićevo, po prijedlogu izvođača radova Geoprojekt, koji je izabrala Državna geodetska uprava, stambene su zgrade prikazane odvojeno od okućnica.


Kako je riječ o zgradama u kojima su stanovi prodavani na temelju odredbi posebnih zakona, kao što je Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, svima je poznato da se kupnjom stana steklo pravo vlasništva zemljišta ispod zgrade i zemljišta koje služi redovitoj uporabi zgrade (»nužna okućnica«).


Preostalo zemljište, koje u naravi danas čine prilazni putevi, ceste te zelene površine nisu nikad pripali u vlasništvo vlasnicima stanova niti su se koristili kao privatna imovina, već su ih neometano koristili svi stanovnici naselja.


Kako bi se onemogućilo bilo kakvo stjecanje privatnog prava vlasništva na zelenim površinama, parkiralištima i prilazima zgradama i garažama, Grad Opatija je tražio da se isti upišu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.


Takav status osigurava svima neometano korištenje, dok brigu oko uređenja i održavanja nastavlja Grad Opatija u cijelosti.


Parkirališta s takvim statusom nisu i neće biti obuhvaćena režimom naplate, a neistinite informacije koje se šire u javnosti i natpisi na društvenim mrežama o mjerenju površina radi uspostave sustava naplatnog parkiranja imaju za cilj isključivo uznemiravanje građana.


Dakle, intencija je Grada Opatije da zelene površine i stepeništa, ceste, parkirališta kao i ostale površine koje se koriste kao javne, upiše kao javno dobro u općoj uporabi, a Grad Opatija brine o njihovom održavanju – objasnio je gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić.