Značajan projekt šepa

Primjedbe na dokumentaciju o nabavi usporile energetsku obnovu javne rasvjete u Matuljima

Marina Kirigin

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Zaprimili smo devet primjedbi na dokumentaciju o nabavi koje su se ticale tehničkog dijela dokumentacije i samog troškovnika – objašnjava kašnjenje projekta matuljski načelnik Vedran KinkelaMATULJI – Još u prosincu 2020. godine matuljski vijećnici donijeli su odluku o zaduživanju Općine Matulji za energetsku obnovu javne rasvjete. Procijenjeno je bilo da je najpovoljnije zadužiti se kod HBOR-a koji je imao kreditnu liniju s minimalnom kamatom za tu namjenu. Potom je stiglo i »zeleno svjetlo« – HBOR je odobrio projekt. Općina je dobila rokove iz ugovora unutar kojih je morala raspisati javnu nabavu, odnosno potpisati ugovor o zamjeni rasvjetnih tijela. Iako je u tom trenutku izgledalo da je projekt pred realizacijom, čini se da su dodatne intervencije matuljske vlasti koštale i dosta vremena, a vjerojatno i novca.


Naime, zamjena lampi s novim energetski štedljivim lampama znatno bi smanjila troškove električne energije i svjetlosno zagađenje, a procjena je bila da bi se ostvarila ušteda od oko 80 posto. Danas kada troškovi električne energije »divljaju«, ovakve bi uštede itekako dobro došle matuljskom budžetu pa su i na proteklim sjednicama matuljskog Vijeća u nekoliko navrata postavljana pitanja vezana uz ovaj projekt i njegovu realizaciju koja je očito negdje zapela.


Velika vrijednost


Načelnik Matulja Vedran Kinkela na pitanja o tome hoće li i kada doći do realizacije ovog projekta, koji je još 2021. godine trebao biti kapitalni projekt Općine Matulji, još uvijek ne odgovara precizno.
– U cilju modernizacije postojeće javne rasvjete kojom se ostvaruje ušteda u potrošnji električne energije pa time i rasterećenje troškova električne energije u proračunu Općine Matulji te vraćanja uložene investicije nakon nekoliko godina, Općina Matulji naručila je izradu glavnog projekta modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete. S obzirom na to da se radi o velikoj vrijednosti i složenosti projekta i predmeta nabave, naknadno je naručena i revizija tog projekta. Konačna verzija projekta, nakon prihvaćenih primjedbi revizije, dostavljena je HBOR-u na izdavanje suglasnosti. Na predmetni projekt je potom ishođena suglasnost HBOR-a te je otvoren put za provedbu javne nabave. S realizacijom modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete, sukladno propisima, započelo se javnom objavom dokumentacije o nabavi s pripadajućim troškovnikom kroz prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, objavljenim 19. srpnja ove godine putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.


U otvorenom roku zaprimili smo ukupno devet primjedbi od tri zainteresirana gospodarska subjekta, koje primjedbe su se u većem dijelu ticale tehničkog dijela dokumentacije o nabavi i samog troškovnika. Zbog ozbiljnosti i složenosti istih te u konačnici otklanjanja mogućnosti ulaganja daljih primjedbi i/ili eventualnih žalbi u tijeku postupka nabave, primjedbama smo u suradnji s projektantom pristupili doista studiozno te izvješće o provedenom savjetovanju s obrazloženjem o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i razlozima istog objavili putem EOJN-a 5. rujna. Budući da su neke primjedbe prihvaćene, paralelno s objavom izvješća krenuli smo u ispravke dokumentacije o nabavi, troškovnika i projekta te ishođenja nove suglasnosti HBOR-a (jer svaka promjena dokumentacije zahtijeva ishođenje nove suglasnosti), a isti će biti stavljeni na ponovno savjetovanje tijekom ovog tjedna – stoji u opsežnom odgovoru načelnika Matulja.


Primjeri drugih


Na pitanje zbog čega se ovoliko dugo čeka na ovo ulaganje, načelnik dodaje da se odgovor djelomično nalazi u prethodno navedenom.


– Smatramo bitnim naglasiti da se mnoge jedinice lokalnih samouprava suočavaju s brojnim žalbama na dokumentacije o nabavi, pa čak i kaznenim prijavama. Ozbiljno i odgovorno od nas jest učiti iz primjera drugih i nastojati ne dovesti se u takvu situaciju, iako je konkurencija na tržištu očigledno jaka i ishod mnogih nabava je postao upitan. Dakle, vrijeme je svakako potrošeno u raspravi o primjedbama upućenima neposredno nama kao i onima za koje smo saznali iz okoline, a za koje smo smatrali da je bitno zauzeti stav. Zbog toga smo mišljenja da se radi o konstruktivno utrošenom vremenu – kazao je Kinkela. Na pitanje o tome koliko će odlaganje ovog ulaganja koštati Općinu, s obzirom na povećanje troškova električne energije, načelnik zaključuje:


– Unatoč svemu, i dalje se nadamo pozitivnom ishodu nabave i skorom dovršetku modernizacije sustava javne rasvjete Općine Matulji. Općina Matulji ne odlaže nabavu s namjerom i smatra da je kvalitetno pripremljena dokumentacija o nabavi te pripadajuća projektna dokumentacija od značaja za buduće uštede.