Predloženo 86 milijuna kuna

Prijedlog matuljskog proračuna još devet dana u javnom savjetovanju. Evo koji su mu kapitalni projekti

Marina Kirigin

Predloženi proračun Općine Matulji za 2022. godinu niži je za 20-ak posto u odnosu na ovogodišnji / Foto MA. KIRIGIN

Predloženi proračun Općine Matulji za 2022. godinu niži je za 20-ak posto u odnosu na ovogodišnji / Foto MA. KIRIGIN

Planiraju se i sredstva za unapređenje društvene infrastrukture – povećanje kapaciteta Dječjeg vrtića Matulji izgradnjom novog objekta u Rukavcu, kao i uređenje zgrada društvenih domova 


MATULJI – Prijedlog matuljskog proračuna za 2022. godinu i projekcije za iduće dvije, koji se nalazi na javnom savjetovanju do 12. prosinca, uskoro će se naći na prvom čitanju pred matuljskim vijećnicima. Predloženi proračun za 2022. godinu iznosi oko 86 milijuna kuna i u odnosu na ovogodišnji niži je za 20-ak posto. Prijedlogom proračuna i projekcijama nisu planirana povećanja javnih davanja u nadležnosti Općine. U sljedećoj godini Općina će i nadalje biti snažno okrenuta drugim izvorima financiranja te su stoga u proračunu za 2022. godinu planirani prihodi iz EU-a i nacionalnih fondova kao rezultat zaključenih ugovora iz 2021. godine za projekte koji se nastavljaju u 2022. godini te planiranih prijava na natječaje za koje se očekuje raspisivanje u 2022. godini. S obzirom na to da raspoloživi tekući prihodi proračuna ne omogućavaju da se napravi planirani iskorak u ulaganjima, ovim prijedlogom predviđeno je dio investicija (izgradnja nerazvrstanih cesta te uređenje zemljišta u Radnoj zoni Miklavija) financirati iz kreditnog zaduženja Općine u ukupnoj vrijednosti od 11,9 milijuna kuna, za što je temeljem donesenih odluka Općinskog vijeća i ishođene suglasnosti Vlade RH u 2021. godini zaključen ugovor o kreditu. Unatoč ograničenjima na prihodovnoj strani, prijedlog proračuna i projekcija u bitnome sadrže nastavak kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj Općine.


Uređenje groblja


Tako se u 2022. godini planiraju sredstva za značajna ulaganja prvenstveno u komunalnu infrastrukturu (prometnice) te u Radnu zonu Miklavija. Planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te troškove gradnje većeg broja prometnica – cesta Frančići, cesta oznake GM-5, rekonstrukcija dijela Ceste 43. istarske divizije. Pored toga, planira se početak radova na izgradnji, odnosno proširenju groblja Matulji, radovi na uređenju okoliša groblja Brgud te projektne dokumentacije za proširenje groblja Zvoneća. Planira se izvođenje radova na dijelu nogostupa uz ulicu Dalmatinskih brigada (dionica od 43. istarske divizije do ulice Pionirski put), nogostupa na dijelu raskršća Kvarnerske ceste, Kastavske ceste i Trga maršala Tita te nogostupa u Jurdanima, uz investiciju HEP-a. Planira se izvođenje radova na uređenju parkirališta Živica, i to uz Kastavsku cestu ispod nadvožnjaka autoceste A7, kao i uređenja pristupa i parkirne površine na prostoru »gornjeg« igrališta u Matuljima, čime bi se dobio značajan broj dodatnih parkirnih mjesta u samom centru Matulja.
– Osim komunalne infrastrukture, cilj je Općine ubrzati realizaciju radne zone Miklavija, za što se planiraju sredstva Proračuna. Međutim, valja istaknuti da je preduvjet za nastavak radova, kao i strateških odluka vezanih uz daljnji razvoj te ključne radne zone, dovršetak izmjena UPU-a Miklavija te definiranje zajedničkih smjernica s nadležnim ministarstvima Vlade RH i Lučke uprave, uzimajući u obzir i planove koncesionara Zagrebačke obale kao potencijalnog korisnika zone – stoji u prijedlogu proračuna.
U 2022. godini planiraju se i sredstva za unapređenje društvene infrastrukture – povećanje kapaciteta dječjeg vrtića, kao i uređenje zgrada dijela društvenih domova. Planiraju se sredstva za izgradnju novog objekta dječjeg vrtića u Rukavcu (procjena investicije iznosi 20 milijuna kuna), sredstva za drugi dio radova na izgradnji dodatnih prostora uz Amfiteatar (javni wc-i, svlačionice i prostor za pohranu opreme), kao i sredstva za izradu projekata uređenja domova (Hangar, Lisina, Šapjane). Izgradnja dječjeg vrtića u Rukavcu planira se realizirati prvenstveno sredstvima iz EU fondova, budući da postoje najave o skorom raspisivanju natječaja.


Energetska obnova
– Podsjećamo pri tome da je još kod donošenja proračuna za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu planiran početak gradnje dječjeg vrtića u Rukavcu za čiju je gradnju bila izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, no s obzirom na protek vremena, bit će nužno izraditi reviziju projektne dokumentacije. Pored toga, planirane su i investicije vezane uz energetske obnove, odnosno korištenje obnovljivih izvora energije pa su tako planirana sredstva za energetsku obnovu škole u Brešcima te postavu fotonaponskih ćelija na zgradu zdravstvenog centra – stoji u obrazloženju prijedloga proračuna koji se nalazi na javnoj raspravi.
Prijedlogom proračuna zadržano je i financiranje svih oblika i mjera pomoći te usluga namijenjenih građanima u okviru društvenih djelatnosti, i to na razini onih u 2021. godini. Tako su planirana sredstva za sufinanciranje nabave radnih bilježnica za svu djecu osnovnoškolskog uzrasta i osigurana sredstva za stipendije. Zadržavaju se i sve aktivnosti i projekti unutar javnih potreba u kulturi u dijelu organizacije važnih manifestacija Općine, financiranja programa koje provode udruge, obavljanje knjižnične djelatnosti, rad Muzeja u Lipi i ostalo.
– Sredstva za brojne programe u području kulture i sporta koje provode udruge, kao i aktivnosti koje provodi Općina, planirana su na razini 2021. godine, dok se za 2023. te 2024. godinu planira povećanje izdvajanja za te namjene budući da se očekuje rast proračunskih prihoda u tim godinama – stoji u prijedlogu proračuna.