OPĆINA LOVRAN

Preko Dobreća spoj na cestu za tunel

Marina Pauletić

Foto: M. GRACIN

Foto: M. GRACIN

S obzirom na to da se radi o županijskoj, odnosno državnoj cesti te da je vrijednost druge cijevi tunela Učka čak 200 milijuna eura, načelnik Bojan Simonič čvrsto vjeruje da će se gradnja provestiLOVRAN – Dnevni red devete sjednice lovranskog Općinskog vijeća sastojao od sedam točaka, a sama je sjednica trajala kratko. Javnosti najzanimljivije pitanje svakako je bilo ono o izgradnji lovranske zaobilaznice, odnosno novog izlaza na buduću autocestu koji će Lovran spojiti s tunelom Učka. Načelnik Bojan Simonič objavio je da je nedavno potpisan sporazum o izgradnji novog čvora preko naselja Dobreć. Sama je gradnja pripala Bina Istri, dok općine Mošćenička Draga i Lovran te Grad Opatija sudjeluju u projektu. Nositelj projektiranja je Županijska uprave za ceste te je također provedena studija koja dokazuje da je planirana trasa trenutačno i najbolja. Okvirna vrijednost investicije iznosi 10 milijuna eura, a s obzirom na to da se radi o županijskoj, odnosno državnoj cesti te da je vrijednost druge cijevi tunela Učka čak 200 milijuna eura, načelnik Bojan Simonič čvrsto vjeruje da će se gradnja provesti.


Kapaciteti puni


Sljedeće je pitanje potaknulo djelomičnu raspravu, a radilo se o upisu djece u vrtić. Na listi čekanja trenutačno se nalazi 24 djece, od kojih je 16 za jaslički program, 5 za vrtićki, 2 za petipolsatni te jedno dijete za program na talijanskom jeziku. Prema riječima predsjednika Vijeća Sanjina Sirotnjaka, smještajni su kapaciteti puni, a u razmatranje je ušao i mogući alternativni prostor. Sirotnjak također predlaže moguće rješenje, a to je revidiranje odluke o sufinanciranju smještaja djece u druge vrtiće na području PGŽ-a u vidu planiranog povećanja sredstava koja se za tu odluku vežu. Osim toga, predlaže subvencioniranje smještaja u obrtima za čuvanje djece, čime bi se pružila prilika potencijalnim poduzetnicima koji bi takve obrte otvarali. U slučaju da se krene u tom smjeru, Sirotnjak apelira da takve odluke budu proaktivne i planske te intenzivno komunicirane s javnošću.


Prema podacima dobivenima od stručnih službi, u odgojno-obrazovnim skupinama ne smije biti prevelik broj djece, a u slučaju vrtića u Lovranu jednostavno ne postoji prostorija koja bi se mogla dodatno urediti. Zapošljavanje novih djelatnika također ne bi pomoglo jer prostorija nema. Kada se pak govori o mogućnosti sufinanciranja boravka u drugim objektima, napomenuto je da je kroz godine ta mogućnost korištena svega dva ili tri puta na period od nekoliko mjeseci, dok se mjesto za dijete nije otvorilo u vrtiću. Zbog toga za nju u proračunu nije planirana velika svota novca, ali ako prijedlog postoji kroz rebalans bi se moglo razmišljati o njenom povećanju jer potrebe svakako ima.


Boćalište u Lignju
Što se tiče sufinanciranja smještaja djece u razne obrte, odnosno usluga tzv. dadilja, njih na području općine Lovran nema. Jedan takav obrt postoji u gradu Opatiji, no njegovi su kapaciteti popunjeni. Ono što je svakako pohvalno jest sufinanciranje boravka djece u vrtiću koje provodi Općina Lovran te konstantan rad na obnavljanju zgrade: izgradnja novog sanitarnog čvora, ugradnja klima uređaja, kao i popravljanje krovišta.


Na kraju sjednice načelnik je pozvao sve na otvorenje novouređenog boćališta u Lignju, 16. kolovoza u 18 sati. Nekada u derutnom stanju, sada je sportski objekt koji udovoljava svim međunarodnim standardima. Riječ je o dosad najvećoj investiciji čija vrijednost iznosi oko 2 milijuna kuna.