Centar za posjetitelje Poklon

Predavanje “Bjeloglavi supovi na Učki” u četvrtak u 18 sati

P. N.

Na predavanju će Vesna Ahel iznijeti  najnovija, uzbudljiva saznanja o velikim, ali plahim bjeloglavim supovima na području Parka prirode Učka 


Biologinja Vesna Ahel održat će predavanje “Bjeloglavi supovi na Učki” u Centru za posjetitelje Poklon, u Parku prirode Učka u četvrtak, 29. rujna, u 18 sati.


 
Bjeloglavi sup (Gyps fulvus) trenutno je jedina vrsta strvinara u Hrvatskoj. Početkom 20.st. bili su rasprostranjeni u cijeloj Hrvatskoj, a danas su prisutni samo na Kvarneru. U Parku prirode Učka bjeloglavi sup je do nedavno bio zabilježen samo kao stalna preletnica, koja ovo područje redovito pretražuje u potrazi za hranom.


Jedan od najvažnijih razloga ugroženosti cjelokupne populacije supova je napuštanje ekstenzivnog stočarstva, čime se drastično smanjila količina raspoložive hrane i kvaliteta pogodnih staništa. Iz tog je razloga Javna ustanova „Park prirode Učka“, 2017. godine, izgradila hranilište za bjeloglave supove. Od tada se njihova brojnost povećava, a mijenja se i karakter njihovog prisustva na ovom području.


Ove fascinantne ptice, s rasponom krila oko 2,5 m, oduvijek su privlačile pažnju i zanimanje ljudi. Na predavanju će Vesna Ahel iznijeti  najnovija, uzbudljiva saznanja o velikim, ali plahim bjeloglavim supovima na području Parka prirode Učka.