POMLAĐIVANJE

Početkom 2021. godine kreće obnova opatijske ljepotice Ville Angiolina

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Aleksandra Kućel-Ilić

Foto Aleksandra Kućel-Ilić

U okviru projekta Povežimo se baštinom do kraja 2022. trebalo bi biti obnovljeno pročelje sa svim oblikovnim elementima i dio krovne limarije, kao i interijer objekta, uključujući i prilagodbu postojećih instalacija te zamjenu sustava grijanja i hlađenjaOPATIJA – Opatija je grad uređenih parkova i vila, no samo je jedna najstarija i najpoznatija među njima – Villa Angiolina iz 1844. godine, u to vrijeme luksuzni ljetnikovac za ugledne goste, a danas sjedište Hrvatskog muzeja turizma. Reprezentativni je primjer vile u pejzažu, okružena istoimenim parkom i smještena blizu mora te gotovo da i ne postoji turist koji dođe u Opatiju, a da nije napravio barem pokoju fotografiju ove znamenite građevine i parka u kojemu rastu biljne vrste iz cijeloga svijeta.


Kako bi vila koja simbolizira početak turističke ideje u Opatiji bila uspješna u borbi protiv zuba vremena, koji je prema objektima sagrađenim u morskome pojasu posebno neumoljiv, tijekom povijesti se više puta renovirala. U 21. stoljeću, iščitali smo iz starijih zapisa, bilo je to 2001. i 2007. godine. Došlo je stoga vrijeme za nove zahvate, za obnovu pročelja sa svim oblikovnim elementima, kao i za popravak dijela krovne limarije.


Također, obnovit će se interijer objekta uključujući i prilagodbu postojećih instalacija te zamijeniti sustav grijanja i hlađenja. Obistinit će se najavljeno u okvirima projekta »Povežimo se baštinom«, o kojemu nam je nešto više rekao zamjenik opatijskog gradonačelnika Emil Priskić.


Bespovratnih 3,6 milijuna
– Projekt »Povežimo se baštinom« Ministarstvo je objavilo u okviru specifičnog cilja »Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz bolje upravljanje kulturnom baštinom«. Cilj je obnova, očuvanje i revitalizacija objekata kulturno-povijesne baštine te kreiranje nove kulturno-turističke ponude na području Urbane aglomeracije Rijeka na 13 lokacija.


Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za dodjelu u okviru ovog poziva iznosi 36.395.223 kune. Najviši mogući udio bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi 85 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.


Vraćanje povijesnog izgleda

Pročelje će se obnoviti na način da će se Villi Angiolini vratiti povijesni izgled. Dakle, sve će se žbukane plohe obnoviti i završno obraditi u skladu s nalazima povijesnih slojeva i obrada pročelja, a kameni elementi će se očistiti od naslaga boja te restaurirati. Sva će se postojeća stolarija također obnoviti, a svi truli i dotrajali elementi zamijeniti novima.

Ukupna je vrijednost opatijskog projekta obnove Ville Angioline 5.027.532 kuna, a potpora je dobivena u iznosu od 72 %, što iznosi 3.633.699 kuna – rekao je Priskić najavivši da će obnova Ville Angioline započeti početkom 2021. godine, a rok za dovršetak cijelog projekta »Povežimo se baštinom« je kraj 2022. Dok budu trajali radovi, Hrvatski muzej turizma neće biti otvoren za javnost, ali će njegov cjelokupni fundus biti adekvatno pohranjen na drugoj lokaciji.


Duži vijek trajanja


Kako se navodi u glavnom projektu obnove pročelja i interijera Ville Angioline stare 176 godina, cilj ove investicije je u najvećoj mogućoj mjeri obnoviti i prezentirati povijesne oblikovne elemente, ali i osuvremeniti sustav grijanja i hlađenja objekta radi postizanja što boljih mikroklimatskih uvjeta. Na taj će se način dati doprinos većoj kvaliteti korištenja prostora, ali i produljenju vijeka trajanja objekta.


Villa Angiolina je zaštićeno kulturno dobro »profane graditeljske baštine« i, kako piše u projektu, uz ostalo se sastoji od podruma, prizemlja s reprezentativnom oslikanom dvoranom – salonom – dužinom cijelog južnog dijela zgrade, muzejskim depoom u sjeveroistočnoj prostoriji, spremišta – kuhinje u sjeverozapadnoj prostoriji, monumentalnog stubišta, kata s velikim izložbenim prostorom – salonom iz kojeg se izlazi na balkon i još dvije prostorije te potkrovlja s radnim sobama zaposlenika muzeja. Uz glavni ulaz preko širokih kamenih stepenica, u Villu Angiolinu je moguće ući i putem još tri pomoćna ulaza.


Tijekom najavljenog preuređenja, sanirat će se podrum u kojemu će se smjestiti dio opreme novog sustava grijanja i hlađenja. Reprezentativna ulazna dvorana, odnosno veliki salon će se obnoviti, a pod mozaik-terazza kvalitetno i temeljito restaurirati. Prostorija sa sjeveroistočne strane više neće biti muzejski depo, već će se urediti u izložbeni prostor – manji salon. Obnovit će se uz ostalo i sadašnja kuhinja, stubište te veliki salon na katu.