Sve točke usvojene

Općina Lovran kupuje 700 kvadrata bivše stolarije

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Radi se o nekretnini koja pripada zoni javne i društvene namjene te se nalazi u centru mjesta. Kupnjom se otvaraju brojne mogućnosti namjene nekretnine od koristi za mještane općineNa srpanjskoj sjednici lovranskog Općinskog vijeća, koja je održana u netom obnovljenom Društvenom domu Liganj u koji je uloženo gotovo pola milijuna kuna, Vijeće je po svim točkama dnevnog reda prihvatilo prijedloge općinskog načelnika. Vijećnici su tako jednoglasno i uz odobravanje prihvatili prijedlog o kupnji nekretnine prostora bivše stolarije od oko 700 »kvadrata« za 1.230.000 kuna. Radi se o nekretnini koja pripada zoni javne i društvene namjene te se nalazi u centru mjesta i kupnjom otvara brojne mogućnosti namjene nekretnine od koristi za mještane općine, moglo se čuti na sjednici.


Također, vijećnici su podržali i prijedlog izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu, kojim će se omogućiti pomoć svim roditeljima učenika osnovne škole s prebivalištem u Lovranu, pri nabavi drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica i dr.) na način da će se svim učenicima nižih razreda osigurati jednokratna pomoć u visini od 300 kuna, a za više razrede taj iznos će biti 500 kuna. Zahtjevi za isplatu će se primati od 1. rujna, dok će se detalji oko predaje zahtjeva objaviti na web stranicama Općine Lovran. Rebalansom proračuna osigurana su i sredstva od dodatnih 75.000 kuna za kapitalnu pomoć komunalnom društvu Liburnijske vode za projekt izgradnje sanitarne kanalizacije visoke zone Lovrana.


Obnova Staroga grada


Donošenjem pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente, vijećnici su prepoznali i podržali inicijativu lovranskog načelnika da se planirana sredstva spomeničke rente u iznosu od 150.000 kuna usmjere za sanaciju i obnovu zgrada u Starom gradu, za što će se tijekom rujna raspisati javni poziv temeljem kojeg će mještani Staroga grada moći ostvariti sufinanciranje sanacija i uređenja krovišta, pročelja i vanjske stolarije u visini do 40 posto vrijednosti radova, sukladno kriterijima i mjerilima utvrđenim pravilnikom.
Predsjednik Općinskog vijeća Branislav Petković izvijestio je nazočne da radovi na gradilištu stanova iz programa POS-a napreduju sukladno planu, redovito se održavaju sastanci i koordinacije te da je Općina Lovran postavila zahtjev investitoru da se stoljetno stablo hrasta na gradilištu pokuša očuvati, što je za sada neizvjesno jer preko njega prolazi trasa pristupne prometnice te bi izmještanje iziskivalo velike nepredviđene troškove.


Načelnik Simonič informirao je vijećnike da će se uskoro u Lovranu prezentirati idejno rješenje proširenja lučice za koju je u proračunu planirano 100.000 kuna kao kapitalna pomoć Županijskoj lučkoj upravi Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.


Stop na Cesari


Na upit vijećnika Božidara Spasojevića o kakvoj se nelegalnoj izgradnji radi na plaži Cesara, općinski načelnik odgovorio je da su radovi zaustavljeni, a da se radi o osobi koja je kupila zemljišnu česticu blizu same plaže te je usred ljetne sezone počela graditi manji objekt u vrijeme zabrane izvođenja građevinskih radova, moguće i bez odgovarajuće dokumentacije. Komunalni redar će postupati ako se ukaže potreba te izvijestiti građevinsku inspekciju kako se ne bi nastavila gradnja nelegalnog objekta.


U nastavku rasprave, vijećnici su donijeli odluku o utvrđenju namjene poslovnog prostora u Lovranu, Šetalište maršala Tita 51, u kojem se nalazila knjižara koja 31. kolovoza ove godine prestaje s radom, te utvrdili da će prostor ponuditi na natječaju s namjenom papirnice i drogerije-parfumerije jer su to djelatnosti za koje su mještani iskazali najveću potrebu, iako je interes za taj poslovni prostor raznolik te su ga iskazale papirnice, turističke agencije, restorani i ateljei.


Usvojene izmjene Prostornog plana


Na sjednici Vijeća s kratkom prezentacijom sudjelovala je i predstavnica izrađivača Prostornog plana koja je odgovarala na pitanja vijećnika te su oni jednoglasno donijeli odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovran. Prema riječima lovranskog načelnika Bojana Simoniča, do izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije je došlo radi uslađenja s planovima višeg reda i katastarskim podlogama. Tijekom kolovoza će biti stanka i neće se održavati sjednice, nakon čega će već početkom rujna slijediti nove obveze s APN-om (prezentacija stanova i kreditnih uvjeta podnositeljima zahtjeva), o čemu će mještani biti obaviješteni tijekom kolovoza.


Zasad ništa od uspostave naplate parkinga


Na upit vijećnice Đurđice Tancabel u kojoj je fazi uspostava naplate parkinga u Lovranu, budući da je dobila informaciju da se na društvenim mrežama provode ankete o mišljenju građana na tu temu, općinski načelnik Bojan Simonič odgovorio je da provođenje anketa na društvenim mrežama ne smatra ispravnim načinom traženja mišljenja građana, da je detaljno proučio problematiku, izrađeno je prometno rješenje, planirana sredstva u proračunu, ali odbori općinskog vijeća nisu dali suglasnosti za daljnje provođenje tog postupka jer je utvrđeno da veliki dio zemljišnih čestica na kojima su smješteni parkinzi nije u potpunosti riješen imovinski-pravno. Tek kada stvari budu zrele za daljnje aktivnosti, moći će se poduzimati daljnje mjere, stoga trenutačno provođenje anketa smatra bespotrebnim kada nisu ispunjeni niti uvjeti za uvođenje naplate.