Gradska blagajna

Opatijski čelnici o financijama: ‘Proračun je dobio najviše ocjene za transparentnost’

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Svi dokumenti su javno objavljeni pa se svi građani mogu i sami uvjeriti u stvarno stanje gradskih financijaOPATIJA – Nakon što su bivši gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić i novoizabrani gradonačelnik Fernando Kirigin, svatko na svojoj konferenciji za novinare, dali prikaze proračuna za 2020. godinu, javnost je zbunjena.


Kako bismo se što je moguće više približili istini, odgovore smo potražili od nadležnih osoba koje se u Gradu Opatiji bave financijama te dobili odgovor što ga je potpisala glasnogovornica Grada Opatije Ljiljana Vidmar-Erjavac.


– Realno stanje proračuna predstavio je gradonačelnik Fernando Kirigin na tiskovnoj konferenciji održanoj u petak 23. srpnja. Kao što je tada istaknuto, proračunom za 2020. godinu prikazana je pozitivna razlika od 23.479.634,80 kuna. Međutim, kao što je u svom istupu naveo bivši gradonačelnik, najveći dio tih sredstava – oko 17,9 milijuna kuna – predviđen je za investicije koje su bile planirane u prošloj godini, ali nisu realizirane. Taj višak, dakle, posljedica je nedovoljne efikasnosti u realizaciji gradskih projekata. Da su te investicije, sukladno planu, realizirane u 2020. godini, višak prihoda bio bi znatno manji. A kada se uračuna i manjak iz prethodnih razdoblja, stvarno stanje je ukupan manjak u iznosu od 6.476.000 kuna.


Komunalni doprinos
Ukupni manjak proračuna još više dobiva na značaju ako pogledamo i izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci 2021. godine. Naime, u proračunu je planirano 32,9 milijuna kuna prihoda od komunalnog doprinosa, dok je u prvih šest mjeseci ostvareno 9,8 posto toga plana. Izvjesno je da će izvršenje plana ove vrste prihoda do kraja godine biti manje od 30 posto jer se neće ostvariti investicije u vrijednosti od oko 24 milijuna kuna planiranog komunalnog doprinosa. Što znači da će se se, promatrajući samo ovu stavku, za zatvaranje planiranih rahoda pojaviti potreba iznalaženja dodatnih sredstava kako bi se mogao ostvariti planirani proračun.


Nadalje, postavlja se pitanje realnosti Proračuna u dijelu ostvarenja planiranih prihoda. Tekući prihodi za prvih šest mjeseci 2021. godine iznose 65 milijuna i 544 tisuće kuna (32% u odnosu na godišnji plan), a rashodi 76 milijuna i 773 tisuće kuna. Dakle, rezultat tekuće godine je manjak u iznosu od 11 milijuna i 228 tisuća kuna. Sukladno Zakonu o Proračunu, u izvršenje se uključuje i višak sredstava iz 2020. godine u iznosu 23 milijuna i 480 tisuća kuna, kao i manjak u iznosu 6 milijuna kuna iz 2019. koji je potrebno pokriti u 2021. godini. Tako je konačan rezultat pozitivan i on iznosi 6 milijuna i 251 tisuću kuna. Međutim, u taj iznos nije uključen preostali manjak u iznosu od 6 milijuna kuna koji je potrebno pokriti u 2022. godini, pa je za taj iznos realni proračun manji.
Ono što nam u ovoj situaciji pruža razlog za optimizam jest da se svi prihodi koji ovise o opatijskim građanima i gospodarstvenicima, kao što su porezni prihodi i komunalna naknada, ostvaruju nešto iznad plana, što nam govori o izlasku iz krizne situacije, ali i odgovornosti Opatijaca i opatijskih poduzetnika.


Višak prihoda


Točno je da je Grad Opatija ocijenjen visokim ocjenama za transparentnost proračuna. To znači da su svi dokumenti javno objavljeni, stoga se svi građani i zainteresirana javnost mogu i sami uvjeriti u stvarno stanje gradskih financija. To ipak ne znači potpunu transparentnost, koja omogućuje praćenje svih rashoda i plaćanja s gradskog računa, čije je uvođenje najavio gradonačelnik Kirigin.


Ti podaci podložni su različitim interpretacijama, pri čemu interpretacija koju iznosi bivši gradonačelnik ne uzima u obzir sve činjenice potrebne za sagledavanje realnog stanja. Ukratko, možemo reći da »višak prihoda« postoji »na papiru«, ali ne i u stvarnosti u kojoj nedostaje 6,4 milijuna kuna u 2020. godini, dok će se ukupan »manjak« u 2021. godini tek utvrditi, ali prema ostvarenju prihoda od komunalnog doprinosa, možemo očekivati da će biti značajan.


U dijelu zaduženja Grada, zaduženost je u 2020. godini iznosila 9,39%, a u 2021. godini 12,39%, što je unutar zakonski dopuštenog maksimuma od 20%. Grad se u prethodne četiri godine nije dugoročno zaduživao; koristio je kratkoročne kredite za likvidnost koji su uredno podmireni unutar proračunske godine, sukladno zakonskim odredbama – stoji u odgovoru što ga potpisuje Ljiljana Vidmar-Erjavac, viša stručna suradnica za odnose s javnošću Grada Opatije.