Prijave

Okončan upisni postupak: Najveća navala na opatijske jaslice

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Jaslice su prije nekoliko godina u Opatiji djelovale tek u dvije skupine, a sada je na području Opatije šest jasličkih skupina te četiri u Lovranu, gdje će se otvoriti još jedna jaslička skupinaOkončan je upisni postupak u Dječjem vrtiću Opatija. Ukupno je pristiglo 156 prijava, od čega 133 prijave udovoljavaju uvjetima upisa, o čemu je ravnateljica Dječjeg vrtića Sabrina Jelić izvijestila gradonačelnika Ivu Dujmića. Na listi čekanja za upis u jaslice je 22 djece, a za vrtić njih troje.


Ta će djeca biti smještena u jaslice ili vrtić čim navrše jednu ili tri godine života. Ukupan broj polaznika opatijske predškolske ustanove 1. rujna 2020. bit će 456 djece.


Upisana će biti sva djeca koja ispunjavanju uvjete upisa, odnosno čija su oba roditelja zaposlena i bar jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Opatije. I nezaposlenim roditeljima koji su podnijeli prijave za upis, u trenutku kada stupe u radni odnos, u razumnom roku od maksimalno dva tjedna bit će omogućen smještaj njihove djece u vrtić – objavljeno je na gradskm web-stranicama.
Kako se navodi, ovogodišnje su prijave pokazale da je najveći pritisak za smještaj u jaslice, koje su prije samo nekoliko godina u Opatiji djelovale tek u dvije skupine, a sada je na području Opatije šest jasličkih skupina i njih četiri u Lovranu, gdje će se zbog pojačanih potreba otvoriti još jedna, peta jaslička skupina.


Za otvaranje nove jasličke skupine u Lovranu bit će potrebno zaposliti još jednog odgajatelja i spremačicu. Nova se vrtićka zgrada gradi i na Veprincu, gdje će uz dvije vrtićke, biti i još jedna jaslička skupina. Ukupan će broj jasličkih skupina Dječjeg vrtića Opatija tada biti dvanaest.


– Poticajne demografske mjere i besplatni vrtić za drugo i svako iduće dijete u obitelji potaknuli su blagi porast nataliteta u Opatiji, a usluga koju djeca i roditelji dobivaju zaista je vrhunska, kao i uvjeti rada zaposlenika, što nas veseli – istaknuo je opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić.


Roditeljima je poručeno da će rezultati upisa do kraja tjedna biti objavljeni na službenim internetskim stranicama Dječjeg vrtića Opatija.