Lovran

Novac od prodaje 18 umjetnina Charlesa Billicha ide za Petrinju

Marina Kirigin

S obzirom na situaciju u Petrinji, s kojim Općina Lovran ima partnerske odnose unatrag nekoliko godina, općinski načelnik predložio je prodaju 18 Billichevih umjetnina, umjetničkih slika i grafika, a vijećnici su takvu odluku podržaliLOVRAN – Lovranski vijećnici podržali su prodaju 18 umjetnina, umjetničkih slika i grafika autora Charlesa Billicha ukupne procijenjene vrijednosti 189.300 kuna, sukladno katalogu procjene umjetnina, a navedeni novac od prodaje umjetnina donirat će se Gradu Petrinji sa svrhom obnove nekretnina srušenih u potresu.


Naime, Općina Lovran vlasnik je 42 pokretnine-umjetnine autora Charlesa Billicha. Umjetnine su prošle godine procijenjene te je izrađen Katalog umjetnina kako bi ih se moglo oglasiti za prodaju. S obzirom na situaciju u Petrinji, s kojim Općina Lovran ima partnerske odnose unatrag nekoliko godina, općinski načelnik predložio je prodaju 18 umjetnina, a vijećnici su takvu odluku podržali.


Izmjene statuta


Na sjednici Vijeća prihvaćene su izmjene i dopune statuta te poslovnika Općine Lovran, a vezane za novi zakon o lokalnoj samoupravi. Riječ je o promjenama prema kojima Općina Lovran u narednom mandatu više neće imati zamjenika načelnika, odnosno općinski načelnik na početku će svog mandata imenovati privremenog zamjenika načelnika koji će mijenjati općinskog načelnika samo u izvanrednim okolnostima kada je načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost. Izmjene se odnose i na način i visinu plaćanja vijećničkih naknada.
Naime, vijećnici su dosad dobivali naknadu po prisustvu na sjednici Vijeća, a prema novom zakonu, visina naknade određena je na godišnjoj razini.


– Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se naknada za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela u jedinicama lokalne samouprave koje imaju od 1.000 do 5.000 stanovnika može odrediti u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu ne smije iznositi vise od 6.000 kuna, a naknada za predsjednika predstavničkog tijela u iznosu uvećanom za najviše 50 posto, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30 posto pripadajuće naknade – objasnila je lovranska pročelnica Elvira Jović Ban.


Nova Odluka


Vijećnička naknada u Lovranu prema novoj Odluci iznosi 500 kuna neto mjesečno, što je maksimalni dopušteni godišnji iznos koji je propisan zakonom. Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje mjesečnu naknadu u visini od 750 kuna neto, a potpredsjednik Općinskog vijeća u visini od 650 kuna neto. Članovima radnih tijela pripada naknada u iznosu od 250 kuna za svako prisustvovanje sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća.


Na sjednici lovranskog Vijeća, nakon poduže rasprave o »Lokalnom programu za mlade Općine Lovran 2021 – 2024.«, na prijedlog predsjednika Vijeća Branislava Petkovića, načelnik Općine Bojan Simonič povukao je točku dnevnog reda.