Isplativo ulaganje

Na matuljsku ambulantu postavljena fotonaponska elektrana. Ušteda je značajna, slično se planira i sa školom

Aleksandra Kućel Ilić

Općina Matulji nastavlja istim smjerom pa je u planu i energetska obnova Osnovne škole »Drago Gervais« u BrešcimaMATULJI – Završen je projekt ugradnje fotonaponske elektrane na zgradu Centra primarne zdravstvene zaštite Matulji za koji je Općina Matulji dobila 60 posto sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak je osiguran iz općinskog proračuna.


– Općina Matulji uspješno je aplicirala na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je između Fonda i Općine Matulji zaključen ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije – ugradnje fotonaponske elektrane na zgradu Centra primarne zdravstvene zaštite Matulji. Sukladno potpisanom ugovoru ukupni prihvatljivi troškovi projekta ugradnje fotonaponske elektrane iznose 79.368,23 eura bez PDV-a u čemu je učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske 47.514,76 eura bez PDV-a, dok preostali iznos snosi Općina. Nakon provedenog postupka javne nabave potpisan je ugovor o izvođenju radova s obrtom Vedri iz Matulja, i to na iznos od 45.405 eura, dok je s tvrtkom ITC zaključen ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora. Radovi su uspješno okončani u travnju 2024. godine, te se očekuje izdavanje potvrde o puštanju u trajni pogon fotonaponske elektrane od strane HEP Operator distribucijskog sustava. Izgrađenom fotonaponskom elektranom planirana je godišnja proizvodnja električne energije od 63.193,10 kWh.


Osim značajnog smanjenja potrošnje električne energije ovaj projekt pridonijet će i smanjenju emisije štetnih plinova, naveli su nadležni iz Općine Matulji. Također, podsjetili su na neke već dovršene projekte i najavili jedan novi.
– Nakon cijelog niza uspješno završenih projekata poput energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u Matuljima, objekta Osnovne škole »Dr. Andrija Mohorovičić« Matulji, objekta područne škole i vrtića Jušići, zgrade Općine Matulji i drugih, Općina Matulji nastavlja istim smjerom pa je u planu i energetska obnova Osnovne škole »Drago Gervais« u Brešcima. Naime, taj je projekt prijavljen na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je početkom travnja stigla i odluka Fonda o dodjeli bespovratnih sredstava Općini Matulji u visini koja prelazi milijun eura, dok je čitav projekt vrijedan gotovo 2 milijuna eura, zaključili su iz Općine Matulji.