Bojan Simonič

Lovranski načelnik primio članove Dječjeg foruma DND-a

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Općina Lovran

Foto Općina Lovran



U vijećnici Općine Lovran održao se sastanak članova Dječjeg foruma Društva “Naša djeca” Opatija ogranak Lovran i načelnika Općine Lovran Bojana Simoniča u okviru projekta “Utjecaj, a ne ukras” (“Influence, not just a decoration”).


Projekt provodi Savez društava “Naša djeca” Hrvatske u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, uz financijsku podršku Europske unije i Ureda za udruge Vlade RH. Tridesetak članova Dječjeg foruma Lovran s voditeljicom Antonijom Katić predstavilo je rad DF-a i projekt “Održivi grad-s djecom i za djecu”.





 


Kako su naveli lovranski forumaši, na sastanku su sudjelovali i pročelnica Elvira Jović Ban, predstavnici stručnih službi Općine Lovran, v.d. ravnateljica OŠ Viktora Cara Emina Lovran Barbara Kalčič Grabrovac, tajnica Društva “Naša djeca” Opatija i voditeljica nacionalnog programa “Dječjim sudjelovanjem za svijet po mjeri djeteta” Saveza DND Hrvatske Sanja Škorić, učiteljice produženog boravka i drugi. Članovi Dječjeg foruma predstavili su svoj rad u okviru aktivnosti i projekt kojim su se bavili tijekom ove godine “Održivi grad-s djecom i za djecu” kojeg DND Opatija provodi u suradnji s OŠ V.C.Emina Lovran i OŠ “Rikard Katalinić Jeretov” Opatija uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja.


Foto Općina Lovran


– Dječji forum je slobodna aktivnost putem koje djeca uče o svojim pravima i obvezama. U Općini Lovran djeluje kontinuirano od 1994. godine. Ove nas je godine u Dječji forum uključeno 70 uzrasta od 1. do 4. razreda OŠ Viktora Cara Emina Lovran.


U suradnji s OŠ Viktora Cara Emina Lovran aktivnost se održava tri puta mjesečno u prostorijama škole. Ove smo godine kroz projekt “Održivi grad-s djecom i za djecu” ponavljali što su to dječja prava i dječje sudjelovanje, što su to globalni ciljevi i zašto su važni, kako prepoznati potrebe naših vršnjaka i još mnogo toga.



U lipnju ćemo održati i izložbu maketa dječjih radova na temu održivih zajednica i kako one trebaju izgledati – poručila su lovranska djeca.


Članovi DF-a predstavili su odraslima i potrebe svojih vršnjaka: više zelenih površina i mjesta za igru, nastava u prirodi, biciklistička staza, sigurna kuća za mame i djecu, školski voćnjaci i povrtnjaci, obnova sprava na dječjim igralištima.



Podsjetili su odrasle da dječja prava ne proizlaze iz dječjih želja, već potreba za sretnim, kvalitetnim, zdravim i sigurnim odrastanjem. Zajedno su pozvali odrasle i na igru dječjih želja i potreba čime su završili svoj sastanak te poručili svima “Odrasli ne zaboravite da ste i vi nekad bili djeca!”