Općinsko vijeće

Lovran ima novu odluku o socijalnoj skrbi, prava će uživati veći broj stanovnika. Evo što je sve novo

Marina Kirigin

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Novom odlukom su obavljene izmjene kako bi što širi krug korisnika mogao ostvariti propisana prava i to u većem opsegu nego što je to utvrđeno zakonom – kaže načelnik Bojan SimoničLovranski vijećnici jednoglasno su na posljednjoj sjednici Vijeća usvojili novu odluku o socijalnoj skrbi temeljem koje Općina Lovran nastavlja provoditi socijalni program u čijem su fokusu osobe izložene siromaštvu i/ili socijalnoj isključenosti kojima se pruža socijalna zaštita ili se u njih ulaže kako bi prevladali nepovoljne životne okolnosti.


– Osim što je odluka usklađena s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, njome su obavljene i izmjene kako bi što širi krug korisnika mogao ostvariti prava propisana odlukom i to u većem opsegu nego što je to utvrđeno zakonom.


Naime, s ciljem da se zaštiti najugroženija kategorija stanovništva, korisnicima zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Opatija i nadalje se priznaje pravo na troškove stanovanja u visini od 50 posto iznosa zajamčene minimalne naknade iako novi zakon daje mogućnost smanjenja prava do 30 posto.
Nadalje, analizom i praćenjem stanja provođenja socijalnog programa, a posebno prava propisanih važećom odlukom, ukazala se potreba za dodatnom zaštitom građana s prihodima nižim od dosadašnjih cenzusa.


Stoga su se usvojenom odlukom povećali cenzusi prihoda u odnosu na dosadašnje cenzuse, a kako bi se prava prilagodila trenutačnim životnim okolnostima sukladno mogućnosti proračuna Općine.


Cilj njezinog donošenja je da prava iz socijalnog programa postanu dostupna većem broju korisnika od dosadašnjeg i to na način da se postojeći cenzusi za ostvarivanje prava podignu te uvedu novi uvjeti za njihovo ostvarivanje, a sve u skladu s povećanim troškovima života – obrazložio je načelnik Lovrana Bojan Simonič.


Povećani cenzusi


Tako su cenzusi s dosadašnjih 1.600 do 3.700 kuna, ovisno o članu domaćinstva, povećani na 300 eura za jednog člana, 400 eura za dva člana, 500 eura za tri člana te 650 eura za četiri člana domaćinstva. Za pet članova i svakog sljedećeg člana povećava se za dodatnih 70 eura.


U odnosu na prijašnju odluku, ukinut je uvjet od tri godine prebivališta na području Općine kao osnovni uvjet za ostvarenje pojedinih prava iz Odluke o socijalnoj skrbi, s ciljem da se poveća broj korisnika prava.


Navedeni prijedlog predstavlja posebno poticaj za mlade obitelji koje mogu preseljenjem u Općinu Lovran odmah ostvariti prava iz socijalne skrbi koja se već godinama proširuju poput višekratno povećane naknade za novorođeno dijete, besplatne prehrane dojenčadi, sufinanciranja smještaja u vrtić, marende, produženog boravka u osnovnoj školi, prijevoza učenika srednje škole i studenata.


Odluka o blagdanima


U predloženoj odluci proširen je i opseg prava koji obuhvaća pravo na sufinanciranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala, pravo na sufinanciranje prijevoza studenata, pravo na pomoć u naravi umirovljenicima smještenim u domovima za starije osobe na području općine Lovran i grada Opatije, a povećan je iznos jednokratne novčane pomoći s dosadašnjih 700 kuna na iznos od 130 eura (979,49 kuna).


Općinsko vijeće je usvojilo i novu odluku o obilježavanju blagdana, spomendana i drugih značajnih datuma za Općinu Lovran kojom su određeni blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj propisani zakonom koji će se posebno obilježavati u općini Lovran polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća te drugim popratnim aktivnostima.


Vijećnici su odlučili i o namjeni poslovnog prostora za koji je nedavno na općinskim web stranicama bio raspisan poziv za iskazivanje interesa.


Prostor će na skorom natječaju biti objavljen s namjenama za ugostiteljske svrhe (caffe bar, pivnica, bistro, gostionice, krčme, konobe, zalogajnice, restorani), papirnicu te drogeriju-parfumeriju.


Vijećnici su općinskom načelniku dali pozitivno prethodno mišljenje na prijedlog imenovanja člana nadzornog odbora društva Žičara Učka u osobi dosadašnjeg člana Inga Kamenara.