Skup medicinara

Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Rijeka organizira kongres u Opatiji

P. N.

NL arhiva

NL arhiva

Glavne teme ovogodišnjeg kongresa s 250 sudionika iz zemlje i inozemstva su  estetska kirurgija glave i vrata i rekonstruktivna kirurgija alveolarnog grebena 


 


Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Rijeka u suradnji s dva društva  Hrvatskog liječničkog zbora organizira u četvrtak, petak i subotu, od 6. do 8. listopada  2022. u hotelu Amadria Park Grad Hotel 4 Opatijska cvijeta (Ulica Viktora Cara  Emina 6, Opatija) 15. kongres hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i  rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata i 9. kongres hrvatskog društva za oralnu  kirurgiju s međunarodnim sudjelovanjem
Svečanom otvaranju kongresa u četvrtak, 6. listopada u 19:30 sati nazočit će dekan Medicinskog fakulteta, prof. dr. Goran Hauser, dekanica Fakulteta dentalne  medicine prof. dr. Sonja Pezelj, predsjednik Stručnog vijeća KBC-a Rijeka prof. dr.  Luka Zaputović, prof. dr. Irina Filipović-Zore, predsjednica Hrvatskog društva za  oralnu kirurgiju, dr. Vedran Zubčić, predsjednik Hrvatskog društva za maksilofacijalnu,  plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata, prof. dr. Margita Belušić-Gobić,  predsjednica Organizacijskog odbora i predstojnica Klinike za maksilofacijalnu kirurgija  KBC-a Rijeka te drugi uglednici. 


Glavne teme ovogodišnjeg kongresa s 250 sudionika iz zemlje i inozemstva su  estetska kirurgija glave i vrata i rekonstruktivna kirurgija alveolarnog grebena.  Znanstveni odbor je sastavio program koji odražava aktualnu problematiku i  predstavlja znanstvene, obrazovne i praktične informacije prezentirane u okruženju i formatu koji potiču razmjenu ideja, diskusiju i interakciju sudionika. Stručni program je  isprepleten izvrsnim predavanjima svjetski poznatih stručnjaka i liječnika lidera u  svojim područjima, usmenim izlaganjima i poster prezentacijama s temama koje će biti  zanimljive svakom sudioniku. U sklopu kongresa održat će se nekoliko panel diskusija  i okruglih stolova te radionice na kojima će medicinari imati priliku čuti novosti u struci i  preporuke relevantnih stručnjaka.