Opatijske financije

Dujmić odgovorio Kiriginu: “Proračun za 2020. ostvario je pozitivnu razliku”

Aleksandra Kućel Ilić

Foto: S. DRECHSLER

Foto: S. DRECHSLER

Proračun je ostvario višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 23,4 milijuna kuna, a od toga je 9,7 milijuna kuna viška ostvarenog nenamjenski – rekao je Ivo DujmićOPATIJA – Mislio sam da ću imati barem 100 dana odmora i da neću morati odgovarati na prozivke opatijskog gradonačelnika Kirigina, ali sam zajedno s članovima Nezavisne liste, nakon što je održao »bombastičnu« presicu na kojoj je tvrdio da je nakon primopredaje vlasti zatekao ogroman minus na računu, morao sazvati konferenciju za novinare jer građani zaslužuju znati istinu. Unatoč tome što je prošla godina bila pogođena epidemijom COVID-19 i spašavalo se gospodarstvo, redovno su isplaćeni svi poticaji i podmirena sva potraživanja te je godina završena pozitivno, s viškom prihoda.


Istina se ne može izokrenuti kako Kiriginu odgovara i nesporno je da je proračun grada Opatije za 2020. ostvario pozitivnu razliku, odnosno višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 23,4 milijuna kuna, a od toga je 9,7 milijuna kuna viška ostvarenog nenamjenski, pa se ta sredstva mogu odmah raspodijeliti po želji nove vlasti. Ostatak do 23,4 milijuna kuna su rezervirana sredstva za investicije koje nisu završene u prošloj godini pa se prenose u 2021. i mogu se samo namjenski koristiti.


Važno je napomenuti da je u trenutku primopredaje na računu Grada ostavljeno 10,6 milijuna kuna i isto tako bitno, u ovom četverogodišnjem mandatu Grad se nije kreditno zadužio niti kunu. Dakle, proračun za 2020. je pozitivan i pitamo se zbog čega gradonačelnik Kirigin iznosi takve neistine na račun prethodne izvršne vlasti. Očito je previše toga obećao i traži izgovor za to što neće moći ispuniti – rekao je na press konferenciji Ivo Dujmić, bivši opatijski gradonačelnik i čelna osoba Nezavisne liste.


Manjak iz 2019.
Objasnio je da je iznos manjka koji aktualni gradonačelnik spominje nastao u 2019. godini.


– Taj je manjak nastao upravo zahvaljujući njemu i »predstavničkoj većini« koja je ugrozila stabilnost prethodno usvojenog proračuna svojom odlukom o neprodaji gradske imovine. Tako je nastao manjak od 18,4 milijuna kuna. Odlukom koja je usvojena na Gradskom vijeću isti se mora pokriti kroz tri proračunske godine – u 2020. s 5,4 milijuna kuna, pri čemu je milijun prenesen u 2021. godinu te u 2021. i u 2022. s po 6 milijuna kuna. Postupak je zakonom propisan i to je uobičajen način pokrivanja proračunskog manjka – objasnio je Dujmić koji smatra da se Kirigin ponaša na način da za sve proziva prethodnike jer želi diskreditirati članove Nezavisne liste.


Emil Priskić se osvrnuo na Kiriginove prozivke vezane uz projekte sufinancirane kroz EU fondove, a prema kojima »nije nađeno ništa od projekata za realizaciju«, naglasivši da se ista osoba s druge strane hvali projektima koji se trenutačno izvode, poput Hubbazije i Opatijskog kutka za inkluziju.


– Prava istina glasi da je ugovoreno i u fazi provedbe šest projekata, a uz dva spomenuta, tu su još i uređenje interpretacijskog povijesnog škvera u Iki, interpretacija 300 let škvera va Ike, revitalizacija Amerikanskih vrtova i rasadnika u Perivoju Angiolina te revitalizacija Ville Angioline, ukupne vrijednosti veće od 32 milijuna kuna. U mandatu 2017. – 2021. na EU fondove su prijavljena 23 projekta, završeno je i ugovoreno 19 projekata vrijednih 52 milijuna kuna, četiri projekta su prijavljena u fazi evaluacije vrijedna 4,6 milijuna kuna, a u fazi pripremljenosti su još tri projekta vrijednosti 88 milijuna kuna – naglasio je Priskić.


Projektno rješenje


O projektu SRC Poljane govorila je Vera Aničić.


– Za projekt SRC Poljane gradonačelnik Kirigin je rekao da »nije nađeno ništa već par ilustracija i kompjutorskih simulacija«, no ističem da je napravljena dokumentacija u razini projektnog rješenja i odrađena komunikacija s Mjesnim odborom Poljane koji je trebao dati završno mišljenje oko projekta. Rok prijave ovog projekta na EU fond je 30. rujna 2021. – kazala je Vera Aničić.


Zorica Sergo pojasnila je situaciju vezanu uz Društveni dom »Janko Gržinić« u Veprincu, renoviranog proračunskim novcem kroz tri proračunske godine.


– Koncepcija korištenja doma je bila i ostala za sve mještane Veprinca, pa i samo ime govori »društveni dom«. Nije to novoizgrađeni objekt pa da smo trebali »izmisliti« sadržaje koji će se u njemu održavati, već se samo postojeći nadograđuju novim sadržajima jer imamo više prostora – rekla je Zorica Sergo, gradska vijećnica koja je predsjednica MO-a Veprinac-Učka i predsjednica KD-a Leprinac te naglasila da su gradonačelniku Kiriginu upravo poslali plan korištenja Društvenog doma u nadi da će prihvatiti njihovu koncepciju.