Matuljsko Općinsko vijeće

MRTVI KAPITALI Društveni domovi vape za ulaganjem, ali i idejama

Marina Kirigin

Zbog neriješene imovinsko-pravne situacije dijela doma u Permanima, obnovu nije moguće kandidirati na EU fondove / Foto Marko GRACIN

Zbog neriješene imovinsko-pravne situacije dijela doma u Permanima, obnovu nije moguće kandidirati na EU fondove / Foto Marko GRACIN

Društveni domovi u Šapjanama, Jušićima i Permanima u većoj su mjeri zapuštene, oronule zgrade koje vape za detaljnom obnovom, no upravo zato negdje su problem financije, drugdje neriješeni imovinskopravni odnosi, a negdje ni sami mještani ne znaju koju im namjenu dati



MATULJI – Društveni domovi na području Matulja u većoj su mjeri zapuštene, oronule zgrade izvan upotrebe i predstavljaju neiskorištenu općinsku imovinu. Društvenim domovima, od onog gotovo na granici sa Slovenijom, u Šapjanama, do onih bliže centru Matulja, u Jušićima i Permanima, vidljivo je potrebna obnova. Svjesna te situacije je i matuljska vijećnica Iva Letina (HDZ) koja je na posljednjoj sjednici postavila pitanje postoje li planovi uređenja, adaptacije i stavljanja društvenih domova u funkciju. Letina u domovima vidi veliki potencijal, mogućnost da postanu »domovi« matuljskih udruga, ali i da se eventualno neke prostore općinskih nekretnina da u zakup. Navela je kako se u predizbornom programu puno govorilo o obnovi društvenih domova koji propadaju. Da je situacija po pitanju društvenih doma puno kompliciranija od one da ih treba urediti, adaptirati i staviti u funkciju, otkrio je na posljednjoj sjednici Vijeća i načelnik Matulja Vedran Kinkela.


Društveni dom u Munama / Snimio Marko GRACIN

Društveni dom u Munama / Snimio Marko GRACIN


 


Osjetljive teme


– Situacija s društvenim domovima u Općini Matulji vuče se već dugi niz godina i sva su rješenja kompleksna i financijski jako izdašna. Zbog neriješene imovinskopravne situacije u dijelu doma u Permanima onemogućeno je da projekt obnove kandidiramo na EU fondove. Tako da je svaka ideja vrlo teška za ostvariti – rekao je Kinkela, navodeći kako se razgovara i s predstavnicima mjesnih odbora i zvončarskih skupina u Jušićima o tome na koji način Društveni dom Jušići staviti u funkciju.





– Korona je dosta kumovala pa ljudi još uvijek nisu izašli s nekim idejama. Prije su postojale ideje nekih udruga kako to koristiti. U gradnji doma Jušići i doma Permani sudjelovalo je lokalno stanovništvo i zato su ove teme posebno osjetljive i bitne. Naravno da postoji ideja i težnja da domovi budu prostori za lokalno stanovništvo, a generalno su to jako stare zgrade koje bi trebalo detaljno adaptirati, a tu onda govorimo o velikim iznosima – rekao je Kinkela.


Potreban akcijski plan


Na istoj sjednici vijećnik Darjan Buković (AM) ustvrdio je da su, nakon otprilike desetak vijećničkih pitanja i par godina moljenja, konačno uspjeli dobiti registar imovine Općine Matulji.
– Sada me zanima kada će se netko ozbiljnije pozabaviti tim registrom, odnosno napraviti akcijski plan upravljanja imovinom – rekao je Buković te se obratio načelniku.
– Vi na sva pitanja odgovarate da kronično nedostaju sredstva po nekim stavkama u ovoj Općini, odnosno da su za ulaganje u domove potrebna značajna sredstva. Mislim da bi napokon bilo vrijeme da na neki način tu našu imovinu počnemo kapitalizirati, da se to osjeti u proračunu – ne samo na troškovnoj, nego na prihodovnoj strani, zaključio je Buković, a načelnik je odgovorio kako se imovinom upravlja bez obzira na činjenicu da je napravljen registar te kako su neke općinske nekretnine/tereni i više puta stavljeni na tržište, u prodaju.