Završna konferencija

“Dostojanstvena starost u vlastitom domu” u Urbanoj aglomeraciji Rijeka: Evo što je sve postignuto u ovom projektu

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Crveni križ Opatija

Foto Crveni križ Opatija

Zadani ciljevi na projektu su u cijelosti postignuti, te u segmentu uključenosti korisnika kroz program "Pomoć u kući" premašeni za čak 30 posto.Održana je završna konferencija projekta “Dostojanstvena starost u vlastitom domu – socijalne usluge Urbane aglomeracije Rijeka”, a u KD “Zora” u Opatiji, ispred partnera Gradskom društvu Crvenog križa Opatija, Općine Viškovo, došle su Irena Gauš, voditeljica Odsjeka ureda načelnice općine Viškovo, te Jasmina Fabac, viša stručna suradnica za pripremu i provedbu EU projekta.


Konferenciji su prisustvovali i Helena Traub, vanjska suradnica na projektu, zamjenik načelnika Općine Matulji, Eduard Baćić, ispred Općine Mošćenička Draga Iris Lazarić, predsjednica Socijalnog vijeća, te vanjski suradnici Silvio Kezele, voditelj ispostave Opatija HZZO, ispred Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ispostava Opatija, Vlatka Marjanović-Petanjek, voditeljica Područnog ureda, a iz Područnog ureda Rijeka Kristina Katkić i Đurđica Buza, uz djelatnike Projekta i predstavnike Crvenog križa Opatija.


Nakon uvodnih riječi nositelja i partnera na projektu, voditeljica projekta Katarina Šebalj predstavila je postignute rezultate te je istaknula njegov utjecaj na zajednicu.
Prema njezinim riječima, zadani ciljevi na projektu su u cijelosti postignuti, te u segmentu uključenosti korisnika kroz program “Pomoć u kući” premašeni za čak 30 posto.


Također, broj obrtaja medicinskih pomagala premašen je za 20 posto u odnosu na postavljene ciljeve. Programi “Pomoć u kući” i “Posudionica” završavaju 1. travnja, a projekt u cijelosti završava 5. svibnja ove godine.


Uz voditeljicu projekta Šebalj, na projektu su radili i koordinatorica programa Lucijana Primc, gerontodomaćice Ines Grgurina, Ivanka Milošević, Mirjana Landeka, Mirjana Škoda, Sunčana Srok i Danijela Ujčić, te voditelj posudionice Željko Ćiković, rečeno je na konferenciji u “Zori”.


Gradsko društvo Crvenog križa Opatija je kao korisnik projekta potpisalo u svibnju 2021. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Dostojanstvena starost u vlastitom domu-socijalne usluge Urbane aglomeracije Rijeka” s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava koje je upravljačko tijelo i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije koje je posredničko tijelo razine 2.


Bespovratna sredstva osigurana su iz državnog proračuna RH (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020. godine u sklopu programa “Unapređenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih Urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”. Riječ je o projektu koji traje 24 mjeseci u ukupnoj vrijednosti 1.987.142,26 kuna nepovratnih sredstava.


Partner na projektu je Općina Viškovo. Projekt je podijeljen u tri dijela odnosno Elementa projekta.


Prvi element projekta su ” Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih usluga” čiji cilj je povećanje svijesti javnosti o prednostima decentralizacije kroz oblike socijalnih usluga i podršku.


Drugi element projekta zove se “Promidžba i vidljivost” i traje tijekom cijelog projekta odnosno 24 mjeseci što uključuje objave o projektu i projektnim aktivnostima na službenim internet stranicama GDCK Opatije objavljeno.


Održavanje konferencija o projektu, medijska promocija projekta, promocija kroz plakate, letke, majice, roll up i sitan promidžbeni materijal čime će svi dionici projekta biti upoznati s projektom i projektnim aktivnostima.


Treći element projekta zove se “Upravljanje projektom i administracija” i traje svih 24 mjeseci koliko traje projekt. Projektni tim se sastoji od voditeljice projekta, koordinatorice programa “Pomoć u kući” (PUK) i voditelja posudionice.


Cilj projekta je širenje i unapređenje visokokvalitetnih socijalnih usluga za osobe starije od 65 godina i osobe s invaliditetom na području Urbane aglomeracije Rijeka (UAR), dok su specifični ciljevi: unapređenje postojećih socijalnih usluga na području UAR (pomoć u kući i posudba medicinske opreme i pomagala) i povećanje svijesti javnosti o prednostima deinstitucionalizacije kroz oblik socijalnih usluga i podršku.


Za uspješnu provedbu projekta, GDCK Opatija sklopio je ugovor o radu na određeno vrijeme s voditeljem projekta (na 23 mjeseca), a za uspješnu provedbu projektnih aktivnosti spram korisnika, sklopljen je ugovor o radu s 5 gerontodomaćica (na 20 mjeseci) na području Urbane aglomeracije Rijeka za ukupno 50 korisnika te s koordinatoricom programa “Pomoći u kući” (ugovor o radu na 20 mjeseci) koja koordinirati odlazak gerontodomaćica na teren, te brine o evidenciji korisnika i evaluaciji potreba i zadovoljstva korisnika.


Zaposlene gerontodomaćice pružale su skrb u vidu uređivanja kućnog prostora, nabavke namirnica, pomoći u higijenskim potrebama sve u svrhu dostojanstvenog života osoba treće životne dobi.


Ovim projektom unaprijeđen je postojeći program “Posudionica medicinske opreme i pomagala” nabavom 50 novih, modernih pomagala (medicinski kreveti, anatomski madraci, toaletna kolica, invalidska kolica i hodalice).


Također, projektom je nabavljeno gospodarsko vozilo te je zaposlen voditelj posudionice tj. skladištar (na 20 mjeseci) čime je omogućena dostava medicinske opreme i pomagala na kućni prag korisnika, također voditelj posudionice montira opremu u domu korisnika, vrši sitne popravke med. Opreme i voditi evidenciju o posudbi.


Program “Pomoć u kući” i “Posudionica” pri projektu predviđeni su u trajanju od 20 mjeseci te je provedba istih započela s 01.08.2021., a provedba navedenih programa pri Projektu završava zaključno s 01.04.2023.


Cilj Projekta je bio pružiti pomoć u vidu PUK za 40 osoba starijih od 65 godina te 10 osoba s invaliditetom, također je Projektom predviđeno pružanje pomoći kroz socijalne usluge u zajednici i to za 120 korisnika, koji podrazumijeva ukupnu brojku korisnika koji su ostvarili pomoć kroz program Posudionice i PUK.


Posudionicom je previđeno ostvarenje od 100 obrtaja med. opreme i pomagala.


Projektom kroz program “Pomoć u kući” obuhvaćeno je 65 korisnika, što je povećanje od 30% u odnosu na planirano (planirani br. korisnika= 50), te je Posudionicom ostvareno 120 obrtaja posudbi pomagala čime je značajno olakšana svakodnevica naših korisnika. Također je ostvareno povećanje broja obrtaja u odnosu na planirano (planirani br. obrtaja=100 obrtaja), u obimu od 20%.


Ukupan broj korisnika koji su primili pomoć kroz socijalne usluge u zajednici kroz program Posudionice i PUK je je 120 te je predviđeni brojka na Projektu u cijelosti postignuta.


Projekt dodatno promiče socijalnu uključenost i suzbijanje siromaštva, olakšava život osobama u teškoj životnoj situaciji i pridonosi njihovoj socijalnoj integraciji.


Voditeljica projekta “Dostojanstvena starost u vlastitom domu-UAR”, Katarina Šebalj, kratko je izvijestila prisutne o tijeku provedbe Projekta te ostvarenim rezultatima do trenutka održavanja Konferencije.


Predavanja su održali:


-voditeljica kvalitete i organizatorica rada klubova za starije u Domu za starije “Kantrida”, fizioterapeut te organizatorica mreže volontera, Marlen Mikac Marić, pod nazivom Izvaninstitucionalna skrb za osobe starije životne dobi u PGŽ


– spec. javnog zdravstva Helena Glibotić Kresina, dr. med., NZJZ PGŽ, pod nazivom Starenje društva-javnozdravstveni izazov


-nutricionist Vanja Đurica, Thalassotherapia Opatija, pod nazivom Pravilna prehrana za osobe starije dobi