PRIZNANJE

DND Opatija na konferenciji u Ženevi. Članu Dječjeg gradskog vijeća Franu Rubeši nagrada Changemakers Prize

Aleksandra Kućel Ilić

Uz Frana Rubešu, člana Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije i jednog od osmero djece zagovaratelja dječjih prava organizacije Child Rights Connect, u Ženevi su bile Sanja Škorić i Antonia KatićOPATIJA – Predstavnici Društva Naša djeca Opatija – Sanja Škorić, tajnica DND-a Opatija i dopredsjednica Saveza društava Naša djeca Hrvatske, nacionalna koordinatorica za rad Dječjih vijeća Saveza DND-a Hrvatske, Antonia Katić, koordinatorica volontera i mentorica NEF-a Hrvatske, DGV-a Grada Opatije i Dječjeg foruma, te Fran Rubeša, član Dječjeg gradskog vijeća grada Opatije, jedan od osmero djece zagovaratelja dječjih prava organizacije Child Rights Connect, sudjelovali su na konferenciji u povodu 40 godina djelovanja organizacija civilnog društva u Ženevi. Međunarodna organizacija Child Rights Connect ove godine slavi 40 godina koordiniranog globalnog zagovaranja civilnog društva u Ženevi za prava djeteta, a u 2023. godini obilježava se i 25 godina od usvajanja Deklaracije UN-a o zagovarateljima ljudskih prava i 75 godina od usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima.


Tim povodom održana je Konferencija u Ženevi, gradu koji se smatra rodnim mjestom borbe za ostvarivanja prava djeteta.


Sastanci u Ženevi


Fran Rubeša je od 2021. aktivan član Child Advisory Teama, Vijeća djece organizacije Child Rights Connect koji usko surađuje s UN-om. U ime djece svijeta pozvan je na konferenciju gdje je primio nagradu Changemakers Prize, s djecom zagovarateljima iz Kameruna, Moldavije, Islanda i Brazila, a koju dodjeljuje organizacija World Vision International za iznimna postignuća i zagovaranje ostvarivanja dječjih prava. Fran je u Ženevi sudjelovao na sastancima s predstavnicima UN-a, Ureda za ljudska prava UN-a, pisao je članke vezane za ostvarivanje dječjih prava, sudjelovao je u fokus-grupi na temu socijalnih prava i socijalne zaštite te je na sastancima Child Rights Connect organizacije predstavio projekte i aktivnosti u kojima je sudjelovao kroz rad DGV-a grada Opatije i NEF-a Hrvatske.
Nakon primitka nagrade sudjelovao je u panel-raspravi »Djeca pokretači promjena« s predstavnicom World Vision International organizacije Danom Buzducea, na kojoj je objasnio što sve radi kao zagovaratelj dječjih prava i kako se zalaže da se glas njegovih vršnjaka čuje u mjestu u kojem živi. Susreo se s Visokim povjerenikom UN-a za ljudska prava Volkerom Türkom, kojem je predstavio i kampanju »Dječja prava na prvom mjestu« – važnost uključivanja djece u proces donošenja odluka i stvaranja politika te zašto misli da bi djeca zagovaratelji dječjih prava CRC-a trebali sudjelovati na sastancima s predstavnicima UN-a.


Panel-rasprave


Franove mentorice Sanja Škorić i Antonia Katić sudjelovale su u panel-raspravama na teme: izazovi ostvarivanja dječjih prava, neostvarivanje dječjih prava i borba protiv ostvarivanja dječjih prava kao napad na obiteljske i tradicionalne vrijednosti, UN-ovi mehanizmi za ostvarivanje prava djeteta i pozitivni mehanizmi zagovaranja dječjih prava za djecu.


– Velika nam je čast i vrlo smo ponosne što je upravo član naše udruge dobio ovo visoko priznanje te smo imali priliku predstaviti što sve radimo za djecu u Opatiji stručnjacima i predstavnicima međunarodnih organizacija iz cijeloga svijeta. Fran je, osim što je dijete zagovaratelj dječjih prava Child Rights Connecta, član i 2. saziva NEF-a Hrvatske i 1. saziva Mediteranske grupe za dječju participaciju sa sjedištem na Malti. U međunarodnim aktivnostima Društva Naša djeca Opatija od 2010. godine do danas sudjelovalo je više od 90 djece koja su dala doprinos zagovaranju i borbi za dječja prava u Hrvatskoj i u svijetu. Pripremati ih za te aktivnosti je vrlo naporan posao, sva se konverzacija obavlja na engleskom jeziku i sve mora biti u skladu s politikom zaštite djece i načelima dječje participacije koja nalažu da svako sudjelovanje mora biti sigurno, dobrovoljno, transparentno, relevantno i prilagođeno na jezik razumljiv djeci, tako da nas raduje kada se taj rad prepozna, a posebno na ovako visokom međunarodnom nivou – istaknule su Sanja Škorić i Antonia Katić.