Logopedska vježbenica

DND Opatija dobio Kokolingo paket, donaciju riječke tvrtke E-Glas

Aleksandra Kućel Ilić

Foto DND Opatija

Foto DND Opatija

U ime djece Društva "Naša djeca" Opatija donaciju je primila dječja gradonačelnica Lucija ČerinaDruštvo “Naša djeca” Opatija dobilo je Kokolingo paket koji im je donirala riječka tvrtka E-Glas. U ime djece Društva “Naša djeca” Opatija donaciju je primila dječja gradonačelnica Lucija Čerina.


E-Glas je tvrtka koja se već više od 10 godina bavi asistivnom tehnologijom te osiguranjem optimalnih sredstava komunikacije, kao i savjetovanjem, edukacijom i podrškom u njihovu korištenju.


Kokolingo je hrvatska digitalna logopedska vježbenica za djecu s artikulacijskim poremećajima.
Puna je veselih dječjih multimedijskih materijala za rad na izgovoru glasova kod kuće. Olakšava duga ponavljanja i omogućava lako praćenje djetetovog napretka.


Uz donaciju, koju su predali osnivač i direktor tvrtke E-Glas Miroslav Vrankić i logopedinja Ema Tadić, članovi DND-a su educirani o korištenju Kokolinga.


– Stručni tim DND Opatija i djeca Opatije zahvaljuju E-Glasu na donaciji i što su nas prepoznali kao udrugu koja provodi aktivnosti i pruža potrebne usluge djeci liburnijskog kraja.


Donacija će se koristiti u radu s djecom s govorno-jezičnim poteškoćama u logopedskom kutiću DND-a Opatija, kazala je Sanja Škorić, tajnica DND Opatija.