Suradnja

Brseč dobio mrežu sanitarne odvodnje i vodoopskrbe

Marina Kirigin

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5,7 milijuna kuna, od čega je 5,2 milijuna kuna sufinancirano sredstvima EU-a, a ostatak su sufinancirali Općina Mošćenička Draga i Liburnijske vodeBRSEČ – Liburnijske vode u suradnji s Općinom Mošćenička Draga uspješno su završile i svoj četvrti projekt financiran iz Europskih fondova ruralnog razvoja kojim je izgrađena mreža sanitarne odvodnje i vodoopskrbe na području naselja Brseč. Ukupna vrijednost projekta sufinanciranog sredstvima EU-a iznosi skoro 5,7 milijuna kuna, od čega su 5,2 milijuna kuna sredstva iz Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, gdje su EU sredstva u iznosu od 85%, a sredstva Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 15%. Preostali iznos od pola milijuna kuna i iznos PDV-a sufinancirali su Općina Mošćenička Draga i Liburnijske vode.


Projekt izgradnje kanalizacijske mreže i vodovodnih cjevovoda na području naselja Brseč sastojao se od dogradnje postojećeg sustava sanitarne kanalizacije u staroj jezgri naselja Brseč koji do sada nije mogao biti u funkciji, te proširenja mreže u ostatku naselja, kao i proširenja i poboljšanja postojećeg sustava vodoopskrbe.


– Provedbom ovog projekta na području naselja Brseč omogućilo se spajanje novih 40-ak objekata na sustav sanitarne odvodnje te se omogućilo funkcioniranje postojeće mreže sanitarne odvodnje koja do sada nije bila u funkciji s već postojećih 40-ak priključaka. Također se rekonstrukcijom i dogradnjom postojeće vodoopskrbne mreže osigurala dodatna stabilnost vodoopskrbe i u potpunosti zadovoljile potrebe stanovništva u ljetnim mjesecima. Svi građani koji su zainteresirani za spajanje na novi sustav sanitarne odvodnje mogu se javiti u Liburnijske vode – poručili su iz Liburnijskih voda.


Novi projekt
Uz ovaj, uspješno završeni četvrti projekt, Liburnijske vode krajem siječnja kreću s realizacijom novog projekta – dogradnja vodospreme VS Orljak na području Općine Matulji, vrijednosti 7,2 milijuna kuna, koji je također financiran iz istog fonda. Uz navedene projekte, iz fonda ruralnog razvoja do sada su uspješno realizirana i još druga dva projekta financirana sredstvima EU-a te su do sada Liburnijske vode iz EU fondova povukle više od 35 milijuna kuna bespovratnih sredstava.


U sljedećem razdoblju planira se početi s projektom Aglomeracije Liburnijska koja pokriva područje Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga te djelomično područje Grada Kastva. U okviru aglomeracije obrađuje se problematika odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te vodoopskrbe s osnovnim ciljem zaštite zdravstvenog stanja i poboljšanja uvjeta života postojećih i novopriključenih stanovnika, uz smanjenje postojećih gubitaka vode i povećanje sigurnosti vodoopskrbe na tom području. U sklopu Aglomeracije na području općine Mošćenička Draga predviđaju se radovi na izgradnji 10,5 kilometara nove mreže sanitarne odvodnje i 4,5 kilometra rekonstrukcije i izgradnje nove mreže vodoopskrbe u naseljima na području općine gdje još nema vodoopskrbe ili nije adekvatna, izgradnja dviju vodovodnih hidrostanica te rekonstrukcija jedne kanalizacijske crpne stanice.


Voda na viša područja


Pored predviđenih radova na projektu Aglomeracije, Liburnijske vode uz podršku i sufinanciranje Općine Mošćenička Draga i Hrvatskih voda, tijekom ove i sljedeće godine pristupaju projektu vodoopskrbe i sanitarne odvodnje na području naselja Sveti Ivan izgradnjom dva kilometra vodoopskrbnih cjevovoda i kilometra kolektora sanitarne odvodnje, za što je izrađena projektna dokumentacija te će se s prvom fazom radova početi već ove godine.


Uz taj projekt, a također uz suradnju s Hrvatskim vodama, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za podizanje vode iz pravca Lovrana na viša područja prema naselju Grabrova radi osiguranja stabilne vodoopskrbe tijekom cijele godine, kao i izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe za naselja Sv. Anton, Obrš i Sučići, kao i naselja Visoče na području Općine Lovran, koja za sada nemaju riješenu vodoopskrbu.