SENJSKA ŽUPA

Obnova sakralnih objekata: Senjska katedrala dobila obnovljene drvene klupe

Dorotea Prpić

Foto D. PRPIĆ

Foto D. PRPIĆSENJ – Nakon novog oltara i obnovljenih katedralnih relikvijara senjska katedrala je u ovogodišnje blagdansko ozračje ušla s obnovljenim klupama. U senjskoj župi prvotno je u planu bila nabavka novih hrastovih klupa za centralnu lođu katedrale, ali su se ipak odlučili za restauraciju postojećih klupa starih tridesetak godina. Razlog tomu je visoka kvaliteta hrastovih katedralnih klupa koje uz temeljitu obnovu garantiraju dugi vijek trajanja i ljepotu stare hrastovine, a za obnovu klupa upotrebljena su prikupljena sredstva vjernika. Uz to, na lijevi zid slavoluka svetišta katedrale postavljen je kip svetog Jurja, rad akademskog kipara Marka Gašparića iz Zagreba.


Dodaju i da je na župnoj crkvi u Krivom Putu postavljen novi limeni krov jer je prijašnji curio i nije se više mogao sanirati, a svi ti radovi izvedeni su vlastitim sredstvima župe i uz financijsku potporu Grada Senja, na čemu su zahvalni. Zahvalni su i Ministarstvu kulture i medija čijim sufinanciranjem su obnovljeni katedralni relikvijari, obnovljena je i dotrajala stolarija na crkvici svetog Martina te je izveden dio radova na terenu crkve svetog Franje.


A materijalna obnova sakralnih objekata u senjskoj župi nastavit će se i ove godine. Na natječaj Ministarstva prijavljen je nastavak radova na zemljištu crkve svetog Franje te nastavak restauratorskih radova na korskim klupama i obnova starih klupa iz 19. stoljeća koje se nalaze u pokrajnim lađama katedrale.