BRANDIRANJE

Novi vizual Ličko-senjske županije: Na osam lokaliteta postavljene pozdravne table

Marin Smolčić

Foto Marin Smolčić

Foto Marin Smolčić

Pozdravne table postavljene su danas na osam lokaliteta, odnosno ulaza u Ličko-senjskoj županiji na važnijim cestovnim pravcima.Godinama pomalo turistički zapostavljena, Ličko-senjska županija krenula je velikim koracima u smislu promocije i brendiranja svojih posebnosti. Gotovo jedini brend kontinentalnog dijela uglavnom se svodio na NP Plitvička jezera, dok je primorski areal bio vezan uz gradove Novalju i Senj.Sada su Ličko-senjska županija i Turistička zajednica Ličko-senjske županije u cilju turističkog brendiranja i prepoznatljivosti destinacije izradili i postavili novi vizual, odnosno pozdravne table dobrodošlice na ulazima u Ličko-senjsku županiju. Pozdravne table postavljene su danas na osam lokaliteta, odnosno ulaza u Ličko-senjskoj županiji na važnijim cestovnim pravcima, a na tablama se nalazi grafički stilizirani grb županije koji predstavlja endemski cvijet velebitsku degeniju. Riječi dobrodošlice na tablama su napisane na 17 svjetskih jezika.