WiFi4EU

Vinodolska općina uspješno aplicirala na važan projekt, svi građani imat će besplatni internet

Robert ŠimonovićBRIBIR – Metodom »najbržeg prsta« Vinodolska općina uspjela je aplicirati na projekt WiFi4EU, koji za cilj ima osigurati internet svim građanima, bez obzira na njihovo imovinsko ili socijalno stanje, javljaju iz Vinodolske općine. Naime, Europska komisija pokrenula je projekt WiFi4EU u svrhu promocije besplatnog interneta i osiguravanja povezanosti građana na javnim mjestima diljem Europe, poput parkova, trgova, javnih ustanova, knjižnica, domova zdravlja, muzeja i slično.


Po objavi rezultata Europske komisije o osvajanju vaučera do 15 tisuća eura, a za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima, Vinodolska općina pokrenula je nabavu za izvođača radova te odabrala tvrtku Kerberus koja je uspješno instalirala potrebnu opremu za kreiranje WiFi točaka na sljedećih 10 lokacija: TZ Vinodolske općine, zgrada Vinodolske općine i zgrada DVD-a u Bribiru, zatim Kuća Klović, Dom kulture i Boćalište Blaškovići u Grižanama, Dom kulture i ŠRD Šaran u Triblju te Dom kulture i Frankopanski kaštel u Driveniku.


– Ovo je još jedan uspješan EU projekt za Vinodolsku općinu, koja će se i dalje pripremati i prijavljivati na europske natječaje, i to kako bi se rasteretio općinski proračun, ali i realizirali budući projekti. Stanovnici, turisti i posjetitelji Vinodolske općine sada mogu koristiti besplatan internet na svim navedenim lokacijama – ističu iz Vinodolske općine.