Potpisan ugovor

Vinodolska općina na leasing nabavlja spremnike za odvojeno prikupljanje otpada

Robert Šimonović

Foto Vinodolska općina

Foto Vinodolska općina

Vrijednost ugovora s PDV-om je 611.981,08 kuna, sredstva osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostVinodolska općina potpisala je ugovor o javnoj nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem operativnog leasinga, gdje je za najpovoljnijeg dobavljača izabran i4next leasing Croatia, javljaju iz Općine.


Vrijednost ugovora iznosi 489.584,86 kuna bez PDV-a, što s PDV-om iznosi 611.981,08 kuna, a sredstva su osigurana iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Predmet Ugovora je nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada putem operativnog leasinga, sukladno tehničkim specifikacijama i određenom troškovniku, a prema odredbama Zakona o leasingu i Pravilnika o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope.
Spremnici su namijenjeni stanovništvu Vinodolske općine, a s ciljem da se na području općine riješi pitanje otpada i njegovog adekvatnog i održivog sortiranja i odlaganja.