Obavijest

Vinodolska općina financira programe u kulturi i sportu, objavljen je javni poziv

Robert ŠimonovićNa mrežnoj stranici Vinodolske općine objavljen je Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim područjima javnih potreba Vinodolske općine za 2023. godinu.


Kako stoji u samom pozivu, Vinodolska općina financirat programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja javnih potreba u kulturi (npr. rad s djecom i mladima, očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja, poticanje kulturnog amaterizma, očuvanje karnevalskih običaja, rad na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti, očuvanje kulturnih dobara…), javnih potreba u sportu (npr. programi redovne djelatnosti sportskih udruga, podrška razvoju kvalitetnih sportskih programa rada s djecom i mladeži, sportsko-rekreacijske aktivnosti svih uzrasta, kao i osoba s teškoćama u razvoju, posebnim potrebama i invalidima…), kao i javnih potreba iz ostalih područja (osim kulture i sporta – npr. unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi, programi vezani za očuvanje sjećanja na NOB-e, Domovinski rat, promicanje poljoprivrednih i autohtonih proizvoda, lovstvo, pčelarstvo i sl.).


Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za programe/projekte javnih potreba u kulturi iznosi 26.544,56 eura (200.000 kn). Najmanji iznos sredstava za financiranje programa/projekta je 663,61 eura (5.000 kn), a najveći 6.636,14 eura (50.000 kn). Za javne potrebe u sportu planirana su sredstva u iznosu od 39.816,84 eura (300.000 kn).
Najmanji iznos sredstava za financiranje programa/projekta je 132,72 eura (1.000 kn), a najveći 30.526,25 eura (230.000 kn). Za javne potrebe iz ostalih područja (osim kulture i sporta) planirana su sredstva u iznosu od 5.308,91 eura (40.000 kn).


Najmanji iznos sredstava za financiranje programa/projekta je 132,72 EUR (1.000 kn), a najveći 663,61 eura (5.000 kn). Sve detalje o potrebnoj dokumentaciji, uvjetima javnog poziva i drugim relevantnim informacijama moguće je pronaći na mrežnoj stranici Vinodolske općine.