Edukacija

Učenicima novljanske škole pokazali koliko je bitno da i sami sudjeluju u očuvanju okoliša

Robert Šimonović

Foto Grad Novi Vinodolski

Foto Grad Novi Vinodolski

Dogovoren je i nastavak edukacije kroz terensku nastavu, tako da učenici na licu mjesta mogu vidjeti kako se gospodari otpadomPredstavnica Komunalnog trgovačkog društva Ivanj Ana Jovanović i predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesna Car Samsa, inače i predsjednica Gradskog vijeća Crikvenice, održale su učenicima sedmih razreda OŠ Ivana Mažuranića edukaciju vezanu uz temu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, kao i utjecaja tog istog otpada na okoliš i ljudsko zdravlje.


Naglasak je bio na tome koliko je bitno da i djeca sama sudjeluju u očuvanju okoliša te načinima na koje to mogu učiniti. Edukacija je održana u okviru projekta, odnosno Programa edukacije o zaštiti okoliša i prevenciji zdravstvenih rizika, uz potporu Primorsko-goranske županije.


Radi se o hvalevrijednoj inicijativi KTD-a Ivanj, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a i Udruge stanara i suvlasnika zgrada, koju je podržao i Grad Novi Vinodolski, budući da se radi o vrlo važnoj problematici koja sve više zaokuplja širu zajednicu, kako kroz negativan učinak na ljudsko zdravlje i okoliš, tako i na kućni budžet.
Foto Grad Novi Vinodolski


Ravnatelj osnovne škole Boris Turjak i direktor Komunalnog trgovačkog društva Ivanj Alen Bruketa dogovorili su i nastavak edukacije kroz terensku nastavu, tako da učenici na licu mjesta mogu vidjeti kako se gospodari otpadom.


Pored edukacije, u holu OŠ Ivana Mažuranića postavljena je izložba koja na jednostavan način prikazuje sve vrste otpada s kojima se najčešće susrećemo, način prikupljanja otpada i vozila koja se koriste za odvoz otpada.


Također, istaknut je i projekt nabave dvokomornog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Novom Vinodolskom, ukupne vrijednosti 1.802.931,97 kuna, koje je temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, i to s 1.400.000 kuna, dok su ostatak sredstava osigurali KTD Ivanj i Grad Novi Vinodolski.


Edukativna brošura “Lijep i čist Novi Vinodolski”, koja je također rezultat Programa edukacije o zaštiti okoliša i prevenciji zdravstvenih rizika, uskoro će se moći preuzeti na službenoj Internet stranici KTD-a Ivanj.