Gradsko vijeće

U Crikvenici otvoren javni poziv za suce porotnike, prijave se primaju do 15. ožujka

Robert Šimonović

Foto Pixabay

Foto PixabayCRIKVENICA – Gradsko vijeće Grada Crikvenice zaprimilo je od Primorsko-goranske županije poziv za pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci. Na prijedlog Gradskog vijeća Grada Crikvenice suce porotnike imenuje Županijska skupština. Grad Crikvenica poziva sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da podnesu prijave za suce porotnike Županijskog suda u Rijeci.


Prijava se podnosi tako da se popuni izjava i dostavi preslika osobne iskaznice na adresu Grada Crikvenice ili osobnom predajom u Pisarnicu Grada Crikvenice. Rok prijave je 15. ožujak. Odbor za izbor i imenovanje koji prethodno razmatra prijave za suce porotnike daje preporuku da kandidati koji se prijave imaju mjesto boravka na području grada Crikvenice.


Sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću, odnosno biti član predstavničkih tijela izabran s liste grupe birača.
Sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javno odvjetničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, a ne smije niti obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti. Sucima porotnicima pripada pravo na naknadu za obnašanje dužnosti, a koja je propisana Pravilnikom o naknadama i nagradi sudaca porotnika.