Sjednica trajala 270 minuta

Gradsko vijeće Grada Crikvenice: Najžučnije rasprave oko lokacija ugostiteljskih terasa

Robert Šimonović

Snimio Marko GRACIN

Snimio Marko GRACIN

Žučnu raspravu je pokrenula i točka vezana uz prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 


 CRIKVENICA  Sjednica Gradskog vijeća Grada Crikvenice, nakon poduže pauze uslijed situacije oko koronavirusa, ponovno je održana u crikveničkoj Gradskoj vijećnici, a na drugoj ovogodišnjoj sjednici koja je potrajala oko 270 minuta, vijećnici su usvojili 13 od 14 točaka dnevnoga reda. Točka koja nije usvojena, i to zato što je odlučeno kako je potrebno prolongirati donošenje odluke zbog nepotpunih materijala i dorade određenih nejasnoća, odnosi se na prijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Crikvenice.


Najžučnije rasprave vodile su se oko prijedloga plana lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa za razdoblje od 1. svibnja 2022. do 30. travnja 2023. godine, kao i oko prijedloga odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja. Valja istaknuti kako je glasovima većine vijećnika prihvaćen prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Crikvenice te je za ravnateljicu Muzeja na vrijeme od četiri godine ponovno izabrana Silvija Huljina. Također, za novu ravnateljicu Centra za kulturu „Dr. Ivan Kostrenčić” u narednom periodu od četiri godine imenovana je Andrea Car Avdagić. Vijećnici su usvojili i prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Crikvenice, a kojeg uvelike definira novi Zakon o gospodarenju otpadom.


Izbrisana terasa
Plan lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa usvojen je uz dva gradonačelnikova amandmana, dok amandman Kluba članova vijeća SDP-a i PGS-a nije usvojen. Naime, SDP-ovi i PGS-ovi vijećnici tražili su izmjenu grafičkih prikaza lokacija ugostiteljskih terasa i iznose maksimalnih površina terasa za sedam lokala, zbog toga što su smatrali da se one trebaju uskladiti s Odlukom o utvrđivanju lučkog područja s lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području PGŽ-a. U prijevodu, SDP-ovi i PGS-ovi vijećnici tražili su izuzimanje lokacija postojećih ugostiteljskih terasa na Trgu palih boraca u Selcu iz Plana lokacija jer smatraju da se one nalaze na pomorskom dobru, dok gradonačelnik Damir Rukavina (HDZ) tvrdi da se radi o površinama javne namjene. Vijećnik Mario Kružić (SDP) pokušao je pojasniti da pravomoćna presuda riječkog Upravnog suda iz 2020. godine vezana uz sličan slučaj govori o tome da gradonačelnikovo pojašnjenje nije točno, dok je pročelnica UO-a za investicije, prostorno uređenje i imovinu Vjekoslava Glavan rekla kako je lučko područje u Selcu utvrđeno još 2014. godine, kada ondje još nije bilo Trga palih boraca, stoga je Grad Crikvenica još 2017. godine poslao zahtjev Županijskog lučkoj upravi Crikvenica za izmjenom granice lučkog područja. Amandman koji je usvojen odnosi se na proširenje terase restorana na Trgu palih boraca u Selcu s 27 na 72 „kvadrata”, dok je drugim usvojenim gradonačelnikovim amandmanom odlučeno kako će se terasa caffe i noćnog bara Marota izbrisati iz plana lokacija te će na taj način biti zatvorena za ovu sezonu. Na donošenje gradonačelnikova amandmana vezanog uz slučaj Marota uvelike je utjecala rasprava koju je pokrenula nezavisna vijećnica Sonja Polonijo, a koja je ukazala na peticiju susjeda koji žive u neposrednoj blizini lokala, odnosno uz Strossmayerovo šetalište.


– Žale se ljudi koji žive od turizma i čiji gosti ne mogu spavati, kao i oni koji ne žive od turizma, ali bi trebali odspavati prije nego što ujutro odlaze na posao. Od jedne gospođe dobila sam kronologiju postupanja vezano za noćni bar Marota, a koja kaže kako je inspektor došao mjeriti buku po danu te izdao rješenje o zabrani puštanja glasne glazbe danju, dok je od 21 sat započinjala buka koja bi potrajala do 6 ujutro, rekla je Polonijo te podsjetila da se o istom problemu na Gradskom vijeću raspravljalo i prošle godine.


Polonijo je istaknula da je velik broj ljudi potpisalo peticiju te ukazala na to da Plan terasa amandmanom jedino može promijeniti gradonačelnik, a vijećnicu je podržao i HDZ-ov vijećnik Zdravko Pernar te predsjednica Gradskog vijeća Vesna Car Samsa. Gradonačelnik je u konačnici donio amandman, a vijećnici usvojili Plan lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa.


Vijeće za koncesijska odobrenja


Žučnu raspravu posebno je pokrenula iduća točka, ona vezana uz prijedlog odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja. Naime, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja sastoji se od predstavnika županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva, predstavnika lučke kapetanije/ispostave i trojice predstavnika Grada Crikvenice koje odabire gradonačelnik Damir Rukavina, dok Gradsko vijeće može tek potvrditi ili odbiti gradonačelnikov prijedlog. Gradonačelnikov izbor pao je na Dragutina Šnajdera, Zdravka Pernara i Silvija Ratkovića, a odluka je mogla biti usvojena još na prethodnoj sjednici, održanoj u veljači ove godine. Tada je donošenje odluke prolongirano za sljedeću (jučerašnju) sjednicu zbog toga što je SDP-ov vijećnik Mario Kružić dokazivao da je čitavom Vijeću istekao mandat te su materijali vezani uz donošenje odluke kao takvi nezakoniti. Ovoga puta odluka je usvojena, kako su pojasnili vijećnici SDP-ove koalicije i tzv. Trećeg bloka, zbog toga što sezona samo što nije počela, a plaže još uvijek nisu uređene niti su dodijeljena koncesijska odobrenja na gradskim plažama, što je od iznimne važnosti za crikvenički turizam, odnosno spas nadolazeće turističke sezone. Predsjednica Gradskog vijeća Vesna Car Samsa rekla je kako je, s obzirom na to da se radi o vrlo važnoj temi za Grad Crikvenicu, inicirala dva sastanka s ciljem da se gradski predstavnici u Vijeću za koncesijska odobrenja odrede na način da su zastupljene sve tri političke opcije prisutne u Gradskom vijeću, ali se predstavnici vlasti nisu odazvali sastancima. Politički konsenzus tako nije postignut, ali je Vijeće u konačnici odabrano.