Sjednica u Omorici

Proračun Grada Crikvenice “težak” je 196 milijuna kuna

Robert Šimonović

Planirani prihodi za 2021. godinu iznose gotovo 185 milijuna kuna, no zbog intervencija države i Županije u konačnici se u proračunu za 2021. godinu očekuje manjak od oko 3 milijuna kunaGradsko vijeće Crikvenice na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, održanoj u hotelu Omorika, usvojilo je proračun za 2021. godinu u iznosu od gotovo 196 milijuna kuna. S proračunom za iduću, usvojene su i proračunske projekcije za 2022. i 2023. godinu, a prije toga donesene su i treće izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna Grada Crikvenice. Te dvije točke bile su i najzanimljiviji dio sjednice Gradskog vijeća na kojoj je raspravljano o ukupno 17 točaka dnevnog reda.


Korona i proračun


Obje točke usvojene su omjerom od 10 glasova za i 6 glasova protiv. Iako je novousvojeni proračun za 2021. godinu na rashodovnoj strani »težak« gotovo 196 milijuna kuna, planirani prihodi za iduću godinu iznose gotovo 185 milijuna kuna. Razlika od 11 milijuna kuna planira se nadoknaditi ostvarenim prenesenim viškom od 11.250.000 kuna za investicije koje su dobivene kao kreditna sredstva u 2020. godini.


– Prilikom proračunskog planiranja prihoda i primitaka u 2021. godini pridržavali smo se procjene dinamike ostvarenja prihoda tekuće godine, procjene za iduće razdoblje te smo u skladu s tim procjenama planirali prihode i primitke te rashode i izdatke, uvažavajući prioritete i potrebe grada i korisnika proračuna. Pri planiranju proračuna za 2021. do 2023. godine treba uzeti u obzir sadašnju situaciju s epidemijom virusa COVID-19, koja je znatno utjecala na prihode proračuna, a može se očekivati da će imati i blaži utjecaj u narednom razdoblju – ističu u obrazloženju proračuna čelnici Grada Crikvenice.


Podijeljeni stavovi
No nisu svi zadovoljni kako će izgledati budući proračun Grada Crikvenice za 2021. godinu. Šestero vijećnika glasalo je protiv njegova usvajanja, a to su SDP-ovci Mario Kružić, Davorka Vukelić i Predrag Antić te nezavisni Sonja Polonijo, Emin Čajlaković i Žarko Stilin. Nezavisna vijećnica Sonja Polonijo proračun je ocijenila neuravnoteženim i nepopravljivim te stoga nije niti predlagala amandmane. Vijećnik Žarko Stilin iznio je čak sedam amandmana, a SDP tri (dva na rebalans proračuna za 2020. godinu i jedan na prijedlog proračuna za 2021. godinu).


U priopćenju za medije, crikvenički SDP navodi da na sjednici nisu podržani njihovi amandmani koji se odnose na uvođenje božićnica za zaposlene u javnim službama čiji je osnivač Grad Crikvenica, kao niti uvođenje naknade u iznosu od 300 kuna za nezaposlene, a niti ukidanje poreza na potrošnju za 2021. godinu.


– Grad Crikvenica na svojim je mrežnim stranicama predstavio proračun za 2021. godinu. Spomenuti prijedlog ne donosi nam nikakve novitete po pitanju realnosti planiranja i izgleda za ostvarenje istoga. Dokument koji je Grad Crikvenica predstavio, vrvi greškama, a javnosti se ne nude potrebna objašnjenja. Vidljivo je da je proračun za 2021., kao i prethodnih godina, nerealan, neozbiljan, predizborni, planira se samo radi planiranja i vrlo vjerojatno čeka ga ista sudbina kao i proračun za 2020. godinu, a to su česti rebalansi, no to je već očito postao ustaljeni običaj u Gradu Crikvenici – stoji u priopćenju crikveničkog SDP-a nakon sjednici Gradskog vijeća.


S druge pak strane, čelnici Grada Crikvenice, logično, ne dijele mišljenje vijećnika iz redova SDP-a.


Na stranicama Grada stoji da su prihodi/primici i rashodi/izdaci proračuna Grada Crikvenice za 2021. godinu, uključujući preneseni planirani višak, uravnoteženi, kao i da prihodi poslovanja iskazuju suficit u odnosu na rashode poslovanja, kapitalni rashodi veći su od kapitalnih prihoda, što znači da se imovina Grada povećava, dok je otplata anuiteta u skladu s proračunskim i zakonskim ograničenjima, kao i to da proračun ne sadrži prenesena sredstva prethodne godine.