Poziv Grada Senja

Podnošenje zahtjeva za održavanje šumskih cesta do 20. ožujka

Dorotea Prpić

Prihvatljiva su ulaganja u radove održavanja ceste šire od 3 metra koja ima gornji sloj od kamena ili tucanika 


 


SENJ – Grad Senj je pozvao male šumoposjednike sa svog područja da se prijave na javni poziv Ministarstva poljoprivrede za 2023. godinu, temeljen na Zakonu o šumama, za podnošenje zahtjeva za financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama.
Predmet javnog poziva je financiranje radova održavanja šumskih cesta u šumama malih šumoposjednika na području Primorske Hrvatske koja obuhvaća Istarsku županiju, dio Primorsko-goranske županije (općine Mošćenička Draga, Lovran, Matulji, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle, Kostrena, Vinodolska općina, gradove Opatija, Kastav, Rijeka, Bakar, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski i sve otoke), dio Ličko-senjske županije (općinu Karlobag, gradove Novalja i Senj), Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju.


Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj javni poziv je mali šumoposjednik koji ima šumu i/ili šumsko zemljište na području katastarske općine u kojoj se cesta nalazi, kao i udruga privatnih šumoposjednika upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, a prihvatljiva su ulaganja u radove održavanja ceste šire od 3 metra koja ima gornji sloj od kamena ili tucanika.


Detalji poziva objavljeni su na internetskim stranicama Grada Senja i Ministarstva poljoprivrede RH, a rok za podnošenje prijave traje do 20. ožujka 2023. godine, nakon kojeg će prijave obrađivati stručna povjerenstva osnovana za područje svake županije.