Spomenik kulturne baštine

Počeli radovi na obnovi vodospreme u Selcu. Građena je davne 1796. godine

Robert ŠimonovićSELCE – Muzej Grada Crikvenice počeo je u Selcu s konzervatorsko-restauratorskim radovima na obnovi vodospreme u Selcu. Vodosprema u Selcu sagrađena je 1796. godine i nalazi se unutar povijesne jezgre mjesta, na predjelu koji se zove Jama, te je lokalno poznata kao »štirna na Jami«.


Kao jedan od rijetkih primjera pojedinačno zaštićene javne vodospreme u Hrvatskoj, »štirna« predstavlja vrijedan spomenik kulturne baštine. Povijesno gledano, važna je kao svjedok urbanog i ekonomskog razvoja Selca, ali i kao podsjetnik na važnost vode i načina opskrbe vodom za život naselja kroz stoljeća. Prije tri godine vodosprema je zaštićena kao kulturno dobro te upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Početkom 2020. godine izrađena je sva potrebna dokumentacija koju je odobrio nadležni Konzervatorski odjel u Rijeci. Rješenjem imovinsko-pravnih odnosa i osiguranjem financijskih sredstava od strane Grada Crikvenice stekli su se svi uvjeti za početak konzervatorsko-restauratorskih radova.


– Planiranim radovima vratit će se izvorno opločenje naplova vodospreme te će se obnoviti zidovi i fasada objekta, koristeći veziva i žbuku na bazi vapna. U planu je i obnova svih postojećih metalnih elemenata »štirne«, sanacija pristupnog stubišta i javne vodovodne špine na ulici.
Ovim uređenjem objekt bi mogao dodatno učvrstiti svoju poziciju kao povijesni spomenik Selca te ujedno vratiti izgubljeni kontinuitet korištenja kao javnog prostora – istaknuli su čelnici Grada Crikvenice.