Sjednica Gradskog vijeća

NOVI VINODOLSKI Proračun za 2024. godinu 9,15 milijuna eura

Robert Šimonović

Proračun je usvojen s osam glasova za i dva glasa protiv / Foto R. ŠIMONOVIĆ

Proračun je usvojen s osam glasova za i dva glasa protiv / Foto R. ŠIMONOVIĆ

Planirani rashodi iznose 11.653.355 eura, a manjak će se pokriti kreditnim zaduženjem od 2.500.000 eura kroz dvije godine, a ono će se namjenski koristiti za izgradnju sportske dvorane na Bahalinu 


NOVI VINODOLSKI – Ovotjedna, 20. sjednica Gradskog vijeća Novog Vinodolskog protekla je u znaku usvajanja važnih financijskih dokumenata, među kojima je svakako najvažniji prijedlog proračuna grada Novog Vinodolskog za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu te sastavnim programima. Novljanski vijećnici tako su s osam glasova za i dva oporbena glasa protiv usvojili proračun za 2024. godinu »težak« 9.153.355 eura.


Dvorana i dom


Riječ je o ukupnom iznosu planiranih prihoda, dok ukupan iznos planiranih rashoda iznosi 11.653.355 eura. Kako je pojasnio pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu nabavu Zoran Tomić, planirani manjak planira se pokriti kroz dvije godine, i to kreditnim zaduženjem u iznosu od 2.500.000 eura, a ono će se namjenski koristiti u svrhu projekta izgradnje sportske dvorane na Bahalinu.
– Izgradnja dvorane je bila predviđena i lani u ovo doba, kad smo usvajali proračun za 2023. godinu, ali podsjećam da smo u 2023. godinu zbog slučaja ovrhe Hani Hvidec ušli s blokiranim računom, zbog čega u konačnici nismo išli u kreditno zaduženje – pojasnio je Tomić.


Vijećnik Mihael Jovanović (SDP) rekao je da ne može ne primijetiti da u proračun za 2024. godinu nije uvrštena stavka izgradnje vatrogasnog doma DVD-a San Marino, kao i da smatra da je ona prioritetnija od izgradnje sportske dvorane. Pročelnica Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo Sandra Ristić pojasnila je da postoje dvije opcije vezane uz natječaje u sklopu kojih Grad može prijaviti projekt izgradnje vatrogasnog doma, ali je zbog proceduralnih razloga izglednije stavku uvrstiti u proračun za 2025. godinu.


Vijećnici su usvojili i prijedloge odluke o izmjenama odluke o gradskim porezima, odluke o visini paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja te odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području grada Novog Vinodolskog. Kako je pojasnio pročelnik Tomić, Vlada je ukinula prirez porezu na dohodak te prepustila jedinicama lokalne samouprave značajno veću slobodu utjecaja na porez na dohodak i porez na kuće za odmor.


Vlasnici vikendica


– Grad Novi Vinodolski tako je definirao i iznos niže i više stope poreza na dohodak. Ostali smo kod temeljnih stopa, niža iznosi 20 posto, a viša 30. Omogućen je i drukčiji raspon paušala, a mi smo redefinirali paušal na način da ostane identičan onome koji smo imali ranije s prirezom. Grad je tako ranije utvrdio paušalni porez zajedno s prirezom u iznosima: 48,99 eura za Novi Vinodolski i Klenovicu, 41,18 eura za Povile i Smokvica te 24,14 eura za zaobalna naselja. Dakle, svi iznajmljivači plaćat će jednaki paušal kao i do sada. Porezna reforma uključuje još i izmjenu odluke o gradskim porezima, i to tako što se briše prirez, a uvodi veći raspon cijena poreza na kuće za odmor. Cijene su 30 godina bile u rasponu od 5 do 15 kuna, a sada je zakon definirao raspon od 0,60 do 5 eura. Mi smo odlučili iskoristiti gotovo cijeli spektar mogućih cijena na način da ovisno o komunalnoj uređenosti, dodatnim sadržajima i sličnim kriterijima diversificiramo cijenu poreza. Dakle, uvažavali su se kriteriji koji inače određuju vrijednost nekretnine: blizina mora, trgovine, cesta, javna rasvjeta, priključci i sl. Tako je najviša cijena od 5 eura ostavljena za zone koje su do 100 metara udaljene od mora i plaža, a povećanjem udaljenosti cijena opada za 0,50 eura. Za novljansko zaleđe ostavljena je cijena od 1 eura po »kvadratu«. Ovakvom razradom poreza prikupit će se umanjena sredstva od ukinutog prireza porezu na dohodak u cijelosti, a teret poreza se prevalio sa zaposlenih osoba na vlasnike vikendica – pojasnio je Tomić.