GDCK Crikvenica

Jedanaestero učenika dobilo diplomu Junior spasilac

Robert Šimonović

Sudionici tečaja sa zasluženim diplomama / Foto GDCK CRIKVENICA

Sudionici tečaja sa zasluženim diplomama / Foto GDCK CRIKVENICA 


CRIKVENICA  Gradsko društvo Crvenog križa Crikvenica organiziralo je u hotelu Katarina prvi ovogodišnji tečaj Junior spasilac za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola, u okviru projekta »Sigurnost na vodi« Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Hrvatskog Crvenog križa. Na tečaju je sudjelovalo 11 učenika osnovnih škola Vladimira Nazora i Zvonka Cara, koji su tijekom trodnevnog seminara svladali vještine u vodi (plivanje, ronjenje, samospašavanje, skokovi, tegljenje utopljenika i tehnike spašavanja s i bez opreme), vještine izvan vode (čvorovi, komunikacija s radiostanicama, ručnim signalima i međunarodnom abecedom) te osnove pružanja prve pomoći (postupci održavanja života, postavljanje u bočni položaj, poziv u pomoć, pružanje prve pomoći kod rana i lomova). Tečaj su provodili Ivan Uravić, koordinator spasilačke službe iz DCK-a PGŽ-a te volonterka i članica interventnog tima DCK-a PGŽ-a Maja Gretić.


Diplomu Junior spasilac zaslužili su Dorian Car, Dunja Stathakis, Lovro Jovanović, Rene Domijan, Toni Manestar, Danilo Marić (OŠ Vladimira Nazora), Nina Poropat, Nicole Brnić, Lovre Vukić, Ante Jezidžić i Mauro Suden (OŠ Zvonka Cara). Najbolji sudionici tečaja steći će pravo sudjelovanja na kampu Junior spasilac u organizaciji DCK-a PGŽ-a. U sklopu istog projekta održavaju se i radionice o opasnostima i kodovima ponašanja na vodi za učenike trećih razreda, koje također vodi Ivan Uravić. Do sada je oko 50 učenika OŠ Vladimira Nazora sudjelovalo na radionicama (matična škola i područne škole Jadranovo i Dramalj), a do kraja travnja te će se radionice održati i za učenike OŠ Zvonka Cara (matična škola i područna škola Selce).