PROJEKT AGLOMERACIJE

Građevinari opet u zamahu na području Novog, Crikvenice i Selca, radovi se odvijaju na 22 lokacije

Franjo Deranja

Riječ je o sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, a zemljani radovi se u Novom Vinodolskom odvijaju na četiri lokacije, u Grabrovi i Povilama na tri, u Dramlju na osam te u Crikvenici i na predjelu Crikvenica-Istok na osam lokacijaNOVI VINODOLSKI – Nakon privremenog prekida radova zbog ljetne turističke sezone, nastavljeni su radovi na ostvarenju projekta zvanog Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce. Riječ je o sanaciji, rekonstrukciji i izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, a radovi se izvode na dvadeset i dvjema lokacijama, i to u Novom Vinodolskom, u novljanskom naselju Grabrova, u Povilama, zatim u Dramlju i Crikvenici te u Selcu. Radovi su obimni pa je na određenim mjestima nužna i posebna regulacija cestovnog prometa.


Primjerice, u Novom Vinodolskom odvijaju se zemljani radovi na četiri lokacije, u Grabrovi također zemljani radovi na tri lokacije, u Povilama će se nastaviti zemljani radovi također na tri lokacije, u Dramlju na osam lokacija, u Crikvenici i na predjelu Crikvenica-Istok zemljani radovi na ukupno osam lokacija.


Pola milijarde kuna


Projektom od gotovo pola milijarde kuna znatno će se poboljšati sustav voda i zaštite okoliša te unaprijediti kvaliteta života stanovnika svih ovih mjesta i predjela u kojima je dosad već značajno bio razvijen turizam, te komercijalno hotelijerstvo i djelatnost privatnog turističkog iznajmljivanja. Projekt sustava odvodnje otpadnih voda pod nazivom Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce sufinanciran je sredstvima Europske unije u operativnom programu za konkurentnost i koheziju razdoblja 2014.-2020., a provodi se u svrhu poboljšanja sustava odvodnje, vodoopskrbe i pročišćavanja otpadnih voda u cilju zaštite vodnih resursa Republike Hrvatske te zaštite okoliša.

– Dosad su radovi ostvareni na oko 35 posto projekta. Cilj nam je uskoro krenuti u završnicu radova i smanjiti prisutnost strojeva i ljudi na gradskim ulicama i cestama, te na taj način olakšati građanima kretanje i smanjiti štetne utjecaje na okoliš – rekao je Veselko Mutavgjić, član uprave VIO-a Žrnovnica Crikvenica Vinodol.


Izazov iz 2015.


– Ostvarenje ovog projekta je izazov koji datira još iz 2015. godine, a prethodio mu je velik i obiman administrativni proces, što je bilo jako bitno kako bismo sada učinkovito pazili na svaku operativnu pojedinost u cilju osiguranja maksimalno povoljnih uvjeta i postizanja pune kvalitete ostvarenja projekta – rekao je član uprave VIO-a Žrnovnica Crikvenica Vinodol, Igor Uremović.


Osim rekonstrukcije postojećih, uz izgradnju sustava odvodnje izgradit će se novi kanali s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, a to je procesno postrojenje u kojem se otpadne vode pročišćavaju mehaničko-biološkim postupkom. Ovim postupcima i objektima zaštitit će se i osigurati kvaliteta i pitke vode. Istodobno, stvorit će se preduvjeti za priključivanje novog i većeg broja kućanstava na sustav vodoopskrbe i odvodnje.


Specijalni kamion

Prema ugovoru o isporuci opreme za održavanje sustava javne odvodnje nabavljeno je specijalno vozilo, kamion, vrijedan 1.220.000 kuna bez PDV-a, koje zbog manjih dimenzija može ući i u uže ulice i raditi na teže pristupačnim objektima. Specijalno kombinirano vozilo namijenjeno je čišćenju i održavanju kanalizacijske mreže, a zapremine je 3,5 prostorna metra.

57 kilometara kanalizacije

Radove izvode radnici tvrtke GPP Mikić, a projekt sustava odvodnje predviđa gradnju 57 kilometara kanalizacijske mreže, izgradnju 13 crpnih stanica, rekonstrukciju 11 crpnih stanica, izgradnju dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te postrojenja za sušenje mulja, kao i izgradnju 3-kilometarske vodovodne mreže i rekonstrukciju više od 13 km postojeće vodoopskrbne mreže.