Poziv mladićima i djevojkama

Grad Senj: Prijave za rad u Jedinici prometne mladeži

Dorotea Prpić

Ilustracija / Snimio Sergej Drechsler

Ilustracija / Snimio Sergej Drechsler

Pripadnik Jedinice prometne mladeži može biti učenik srednje škole koji je navršio 16 godina života ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu, a mora biti  i zdravstveno sposoban za obavljanje zadaća što kandidat dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicineSENJ Grad Senj poziva zainteresirane mladiće i djevojke da se prijave za rad u Jedinici  prometne mladeži. Jedinica prometne mladeži na području Grada Senja u turističkoj sezoni pomaže prometnoj policiji u regulaciji prometa, patroliranju na gradskim prometnicama, pružanju pomoći sugrađanima i gostima u prometu, nadzoru prometa i parkiranja, a kako bi što uspješnije obavljali ove zadatke  prethodno će se  osposobiti.  


Pripadnik Jedinice prometne mladeži može biti učenik srednje škole koji je navršio 16 godina života ili student, primjeren u učenju, ponašanju i radu, a mora biti  i zdravstveno sposoban za obavljanje zadaća što  kandidat dokazuje potvrdom liječnika obiteljske/opće medicine.


Prilikom odabira pripadnika Jedinice prometne mladeži prednost imaju kandidati koji imaju položen vozački ispit bilo koje kategorije,  a prijave se zaprimaju do 25. lipnja 2024. godine  na adresu Policijska postaja Senj, Stara cesta 23,  Senj.
Uz prijavu je potrebno priložiti  presliku osobne iskaznice,  potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine o zdravstvenoj sposobnosti, broj telefona/mobitela i  presliku vozačke dozvole, ukoliko  ju  kandidat posjeduje.


Program osposobljavanja Jedinice prometne mladeži, odabir pripadnika, nadzor te način i vrijeme djelovanja određuje PU Ličko-senjska putem PP Senj, a financiranje programa osigurava Grad Senj. Odabrat će se ukupno 4 kandidata s kojima će se  zaključiti ugovor o sudjelovanju u Jedinici prometne mladeži, a naknada  za rad u Jedinici prometne mladeži iznosi 680,00 € neto po kandidatu.