Kreće rekonstrukcija

Dom prosvjete Selce opet će biti centar društvenog života

Ante Peričić

U Domu će se moći organizirati razne kulturno-zabavne aktivnosti i kazališne predstave sa zahtjevnijim organizacijskim uvjetima, što je dosad bilo nemoguće zbog dotrajalosti i neadekvatnih uvjetaCRIKVENICA – Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Crikvenice jednoglasno je usvojen prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt »Rekonstrukcija zgrade Doma prosvjete u Selcu«.


Grad Crikvenica prihvatljiv je korisnik navedenog Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., a cilj projekta je dotrajali Dom prosvjete u Selcu, koji funkcionira kao društveni dom za održavanje manifestacija i kulturni dom za održavanje kazališnih predstava, rekonstruirati kako bi ponovno postao adekvatan za upotrebu i veća javna okupljanja kulturno-zabavnog karaktera.


– Dom prosvjete, koji je jedan od najstarijih prostora za okupljanje lokalne zajednice na području grada Crikvenice, te društveni dom mjesta Selce, moći će organizirati razne kulturno-zabavne aktivnosti te kazališne predstave sa zahtjevnijim organizacijskim uvjetima, što je dosad bilo nemoguće zbog dotrajalosti i oštećenosti Doma te neadekvatnih prostornih uvjeta – istaknula je pročelnica Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu Grada Crikvenice, Vjekoslava Glavan.
U planu je, tehničkim rješenjima definiranim u projektu, na objektu rekonstruirati pripadajuće mu dijelove, kako bi se saniralo dijelom derutno stanje zgrade te poboljšali uvjeti njegova korištenja kao objekta javne namjene. Planiraju se sanirati podovi, zidne i stropne obloge, zvučna izolacija, potom sustav odvodnje i sanitarni čvorovi te instalacije novog sustava grijanja. U planu je i zamjena postojeće rasvjete novom – energetski učinkovitom, kao i slične, manje potrebne sanacije.


Pored toga, ističe pročelnica Glavan, predviđena je instalacija energetski učinkovitog sustava grijanja i hlađenja te ventilacije putem dizalice topline i klima komore s ventilokonvektorima. Također, predviđena je zamjena postojeće rasvjete novom, energetski učinkovitom.


Kako je broj manifestacija u Domu trenutno zbog njegove dotrajalosti i nefunkcionalnosti ograničen, nakon rekonstrukcije povećat će se i broj manifestacija, što pridonosi obogaćenju turističke i ponude kulturno-zabavnih sadržaja za lokalno stanovništvo tijekom cijele godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.302.875 kuna, a troškove čine: trošak rekonstrukcije Doma prosvjete u iznosu od 6.293.750 kn i predviđeni trošak promidžbe i vidljivosti projekta u iznosu od 9.125 kuna. Iznosi su procijenjeni temeljem projektnih troškovnika, a projekt će se provoditi do 2023. godine.