"...i djeci s ljubavlju"

Crikveničke predškolce posjetila Livia Mjeda

Robert Šimonović

Foto Grad Crikvenica

Foto Grad CrikvenicaPredškolce centralnog objekta Dječjeg vrtića Radost u Crikvenici je posjetila Livia Mjeda, predsjednica udruge “…i djeci s ljubavlju”, u pratnji volontera i Mede s Kvarnera.


Nakon predstavljanja i razgovora s djecom o tome što je važno za dobar vid, djeca i njihove odgojiteljice su pogledali edukativni crtani film “Otvori oči!”.


Edukativni crtani film je namijenjen predškolcima i djeci od 1. do 4. razreda osnovne škole. Projekt “Otvori oči!” dio je programa “Želimo vježbati vid” Udruge “…i djeci s ljubavlju”, a Grad Crikvenica je jedan od gradova koji sufinancira njegovo provođenje.
Foto Grad Crikvenica


Crtani film “Otvori oči!” služi za podizanje svijesti o brizi za naše oči. Djeci su podijeljeni upitnici te su dobila zadatak da kod kuće, zajedno sa svojim roditeljima ponovo pogledaju crtani film i ispune upitnik.


Podaci dobiveni upitnikom su važni radi evidentiranja broja djece s problemima vida te u ostvarenju krajnjeg cilja projekta, a to je otvaranje centra za rehabilitaciju vida u Rijeci.