Visoka pozicija

Crikvenica ponovno dobila čistu peticu za transparentnost

Robert Šimonović, Franjo Deranja

Ovo priznanje za transparentnost nam je samo motiv više da se i dalje trudimo i da budemo još otvoreniji prema našim građanima – prokomentirao je gradonačelnik Crikvenice Damir RukavinaCRIKVENICA – Grad Crikvenica i ove je godine među najtransparentnijim gradovima u Republici Hrvatskoj, pokazalo je istraživanje Instituta za javne financije. Na skali od 0 do 5, Crikvenica je ostvarila maksimalan broj bodova, zasluživši tako »čistu peticu« po pitanju transparentnosti. Naime, Crikvenica je još prije šest godina, točnije 2015. godine, ušla u društvo najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj, osvojivši pritom maksimalan broj bodova u istraživanju Instituta za javne financije.


Analiza proračuna


Institut za javne financije već dugi niz godina analizira transparentnost proračuna svih općina, gradova i županije. Transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravodobne i razumljive informacije o proračunu i omogućuje javnost kontrole prikupljanja i trošenja javnog novca. Objavljivanjem rezultata istraživanja Institut za javne financije želi ukazati na važnost proračunske transparentnosti čime se poboljšava komunikacija i povjerenje građana u lokalne vlasti ali, istodobno, i potiče odgovornost lokalnih vlasti. Kada se govori o kriterijima za dobivanje ocjene transparentnosti, Institut je gledao jesu li na mrežnim stranicama objavljeni godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i izglasani proračun te uz to i prijedlog proračuna i vodič za građane. Isto tako gledali su i lakoću kojom se može doći do navedenih dokumenata koji bi trebali biti dostupni građanima i svim zainteresiranim strankama.


Sve to samo potvrđuje da je i ove godine Crikvenica zaslužila biti u društvu najtransparentnijih gradova, jer su svi dokumenti objavljeni i lako dostupni.
U Gradu Crikvenici već se godinama provodi i javna tribina o proračunu koja služi građanima kako bi prije izglasavanja proračuna mogli sudjelovati u njegovom kreiranju, ali i da bi dobili točne informacije o svim proračunskim rashodima i prihodima. S obzirom na poteškoće povezane uz koronavirus, prošle godine nije održana tribina, no građani su svoje mišljenje mogli dati putem ankete koja je bila dostupna na web i Facebook stranicama Grada Crikvenice. Anketa je naišla na pozitivne reakcije te je zaprimljen i analiziran veliki broj odgovora. Anketa se sastojala od dva zatvorena i jednog otvorenog tipa pitanja u kojem su građani mogli predložiti projekte za koje žele da budu uvršteni u plan.


Planovi za budućnost


Na ovakav način pripremaju se i planovi Grada Crikvenice za budućnost. Grad Crikvenica je trenutačno u postupku otvaranja prema javnosti na način da sve stavke proračuna budu vidljive građanima. Na ovaj način bi građani bili upoznati sa svim segmentima trošenja javnog novca, a mogli bi svojim sugestijama utjecati i na buduće planove.


– Mišljenje naših građana nam je od iznimne važnosti te ćemo ih stoga ubuduće nastojati uključivati u svaki naš projekt već u fazi same ideje. U tom trenutku će oni moći reći je li taj projekt uistinu bitan za lokalnu zajednicu, što bi možda trebalo promijeniti i u kojem smjeru treba ići te ćemo tako biti sigurni da činimo najbolje za naš grad i građane. Ovo priznanje za transparentnost nam je samo motiv više da se i dalje trudimo i da budemo još otvoreniji prema našim građanima. Vjerujem da će sada i snalaženje našom stranicom biti još lakše, s obzirom na redizajn koji je stranica doživjela te da ćemo i dalje biti primjer dobre prakse drugima – rekao je gradonačelnik Crikvenice Damir Rukavina.


Vinodolska općina ocijenjena četvorkom


Što se Vinodolske općine tiče, ona je ocijenjena visokom ocjenom 4 za transparentnost proračuna 2020. godine, a ocjenu je umanjio nedostatak Proračunskog vodiča za građane za 2021. godinu.


– Nakon saznanja o istom, obavljena je nadopuna ovog nedostatka, stoga se u idućem razdoblju očekuje najviša ocjena transparentnosti proračuna od strane Instituta – poručili su čelnici Vinodolske općine.