BRIGA O VODAMA

Nastavlja se sanacija ustava i bentova na rijeci Lici, župan Petry obišao gradilišta

Marin Smolčić

Foto Marin Smolčić

Foto Marin Smolčić

Nakon lobiranja župana Ernesta Petryja kod Hrvatskih voda ovih dana je započela sanacija velikog benta nedaleko od mosta u Bilaju.BILAJ – Stoljećima su ličke obitelji nakon žetve nosile žito na daljnu preradu u mlinove. Najviše ih je zbog povoljne konfiguracije teren bilo na rijeci Lici. Navike ljudi su se promijenjile, a usluge mljevenja žitarica preuzeli su električni mlinovi. Kroz stoljeća su sasvim nestali vodeni mlinovi, urušile su se ustave i bentovi.


Ovo potonje učinilo je da se za sušnih godina izgube znatne količine vode neophodne za biološki minimum na nekim dijelovima rijeke Like. Nakon lobiranja župana Ernesta Petryja kod Hrvatskih voda ovih dana je započela sanacija velikog benta nedaleko od mosta u Bilaju. Župan Petry posjetio je gradilište obnove benta i mlinice u Bilaju te se zahvalio Hrvatskim vodama na razumijevanju i pri tome izjavio:


-Već duže vrijeme postoji inicijativa lokalnog stanovništva i ribiča za obnovom starih bentova i mlinica na rijeci Lici. Nekada je na rijeci Lici bilo 30-ak mlinica i još više bentova.
Na mlinicama se mljelo žito, a bentovi su služili kako bi zadržavali razinu vode u sušnom razdoblju za pokretanje lopatica mlinica. Njihova značajna uloga je i u zadržavanju dostatne količine vode u sušnim periodima godine kako bi riba mogla opstati i preživjeti sušu.U zimskom periodu bentovi su imali svrhu kako bi se usporavala i ublažavala silina toka rijeke Like. Korist je bila višestruka pa je 2020. godine sredstvima Ministarstva kulture obnovljena je mlinica na rijeci Lici u Ličkom Ribniku.


Iste godine Hrvatske vode su očistile korito rijeke Like od mulja, izvađene su velike količine mulja i očišćen je postojeći prag na rijeci Lici kod obnovljene mlinice u Ribniku. Hrvatske vode naručile su i projekt sanacije nizvodnog praga u Bilaju razrušenog 80-ih godina prošlog stoljeća, a ga je izradio Elektroprojekt iz Zagreba. Taj prag se nalazi u blizini željezničke pruge u Bilaju. Hrvatske vode su preko svog koncesionara G.P.V. Građenje iz Gospića krenule u sanaciju benta sukladno izrađenom projektu.Bent će se izvesti u gabaritima postojećeg razrušenog benta, zadržat će se visina postojećeg benta na koti 557,10 m n.m., te širina koja iznosi 40 metara. Vrijednost investicije je 1,8 milijuna kuna uvećano za PDV.


Na udaljenosti od oko 1 km nizvodno nalazi se još jedan bent ili prag u zaseoku Krmpotići u Bilaju za koji će se također izraditi projekt sanacije te će i ovaj bent u nadolazećem razdoblju biti obnovljen u postojećim gabaritima, pojasnio je župan Petry.Prigodom obilaska lokacije na kojoj se vrši obnova benta na rijeci Lici u Bilaju župan Petry je izrazio zadovoljstvo da su Hrvatske vode uvažile inicijativu lokalnog stanovništva te se ujedno zahvalio Hrvatskim vodama koje su u svojim financijskim planovima osigurale dostatna sredstva kako bi se sačuvali i obnovili urušeni objekti na rijeci Lici koji će u budućnosti zasigurno imati dodatnu vrijednost za lokalno stanovništvo kako u očuvanju ribljeg fonda tako i u razvoju turizma, a ujedno je izrazio želju da se i u nadolazećem vremenu u suradnji s Hrvatskim vodama saniraju i ostali objekti na slivu rijeke Like i njezinih pritoka, kao i ostalih rijeka duž Ličko-senjske županije.