RADOVI U BAŠKI

Nakon obnove Garofulina bašćanska luka imat će 154 nova veza za brodice

Mladen Trinajstić

Foto ŽLU KRK

Foto ŽLU KRK

Rekonstrukcijom se planira proširiti cijeli uži dio tog gata, do nekadašnje obaloutvrde na glavi gata, i to s njegove dosadašnje širine od 1,5 metara na novu, ukupnu širinu od 2,5 metara, a grade se i tri nova gata koji su na njega bočno pozicioniraniBAŠKA – Nakon što su još prošle godine završeni radovi predviđeni prvim dvjema etapama projekta dogradnje luke Baška, po završetku ljetne sezone građevinari su nastavili radove predviđene u trećoj etapi tog dugo pripremanog i ambiciozno osmišljenog ​infrastrukturnog projekta. Ukupna vrijednost radova i usluga dovršenih prošle godine iznosila je 3,93 milijuna eura s uključenim PDV-om, a zahvati su dovršeni u veljači prošle godine, podsjetio nas je Alfred Franković, ravnatelj Županijske lučke uprave Krk. U prvoj polovini svibnja ishođena je i pravomoćna uporabna dozvola čime su, pred početak ljetne turističke sezone, stvoreni uvjeti stavljanja u funkciju radovima obuhvaćenih objekata lučke infrastrukture, ali i za pokretanja zahvata u sad aktualnoj, trećoj fazi projekta dogradnje bašćanske luke.


Novi gatovi


– Treća etapa projekta rekonstrukcije luke Baška podrazumijeva proširenje gata Garofulin te izgradnju tri na njega okomito pozicionirana gata. Rekonstrukcijom Garofulina planira se proširiti cijeli uži dio tog gata, do nekadašnje obaloutvrde na glavi gata, i to s njegove dosadašnje širine od 1,5 metara na novu, ukupnu širinu od 2,5 metara, objašnjava nam čelnik ŽLU-a Krk dodavši i da se uz to već neko vrijeme intenzivno radi i na izgradnji tri nova, na osjetno prošireni Garofulin bočno pozicionirana gata.


– Dogradnja i proširenje je planirano, odnosno izvedeno kao »raščlanjena konstrukcija« što znači da se na betonskim utvrdicama postavljaju prefabricirani prednapeti armirano-betonski elementi rasponske konstrukcije. Monolitizacija elemenata i postojećeg dijela gata predviđa se ostvariti preko armirano-betonske ploče partera, i to u njegovoj novoj širini od ukupno 2,5 metara, nastavlja Franković.


Alfred FrankovićFoto M. TRINAJSTIĆ

Ravnatelj ŽLU Krk, Alfred Frankoviæ i (MLADEN TRINAJSTIÆ, 04.11.2022)
Čelnik županijske ustanove kojoj je povjereno upravljanje svim lukama otoka Krka predstavio nam je i da je ukupna dužina gata Garofulin koji se proširuje neznatno veća od 87 metara. Okomito na dograđeni i prošireni Garofulin grade se tri pravocrtna gata, svaki u duljini od po 74 metra, nastavlja naš sugovornik otkrivši i da se spomenuti privezišni objekti također izvode kao »fiksne raščlanjene konstrukcije«, duboko temeljene na armirano-betonskim, tzv. »Benotto« pilotima. Ukupno je predviđeno šest takvih pilota po svakom gatu, a rasponska se konstrukcija i ondje izvodi od prefabriciranih prednapetih armirano-betonskih nosača, dužine 13,3 metra. Širina svih gatova je 2,5 metara, a hodna se površina izvodi s dvostrešnim blagim nagibom prema moru zbog otjecanja oborinskih voda.


Sidreni sustav


Rekonstrukcijom luke Baška, u trećoj fazi tog projekta, postići bi se trebao kapacitet od ukupno 154 nova komunalna i nautička veza, otkriva nam nadalje čelnik ŽLU-a Krk.


– Nakon što je još u svibnju prošle godine zaključen ugovor o javnoj nabavi radova slijedom kojeg su zahtjevne zadaće izvođenja spomenutih zahvata povjerene građevinarima za pomorske radove specijalizirane riječke tvrtke BSK commerce, zahuktali su se radovi čiji se dovršetak očekuje već početkom travnja ove godine, naglašava Franković od kojeg smo doznali i da je ukupna vrijednost ulaganja u ovoj već poodmakloj etapi ugovorena na iznos od 1,42 milijuna eura, s uključenim PDV-om.Spomenuti treba i da se u luci Baška izvode i radovi na izradi i ugradnji novog sidrenog sustava plovila u području obuhvaćenom prethodno spomenutim građevinskim zahvatima. Sidreni sustav je koncipiran da bude prilagođen plovilima dužine od 6 do 12 metara te je dimenzioniran za zadovoljavanje opterećenja uzrokovanih vjetrovima i valovima koji se predviđaju u pedesetgodišnjem »povratnom periodu«. Radovi na izradi i ugradnji sidrenog sustava plovila započet će u ožujku ove godine, a njihova ukupna vrijednost neznatno premašuje 181 tisuću eura, s uključenim PDV-om.


– Zahvati na uređenju samog korijena gata Garofulin također su predviđeni ovom etapom, a među ostalim, oni podrazumijevaju uklanjanje postojeće kamene obalozaštite (školjere) koja se nalazi sa zapadne strane korijena tog gata. S obzirom na to da je ovaj dio gata izveden direktno na kamenom nabačaju, bez betonskog obalnog zida, potrebno je izvesti armirano-betonsku oblogu, takozvanu »plombu« po cijeloj visini i dužini ovog dijela tog objekta lučke infrastrukture. Ukupna vrijednost radova i usluga na tom dijelu Garofulina dosiže 17.250 eura i također bi startati trebali u ožujku, završio je Franković.


Novi gatovi i ispred Stare rive


Radovi koji se trenutno izvode, ili bolje rečeno dovršavaju, nisu kraj tog velikog i sveobuhvatnog projekta kojim će se bitno unaprijediti kvaliteta bašćanske luke, kako u pogledu ostvarenja značajno bolje razine njene maritimne zaštićenosti tako i po pitanju osiguranja većeg broja novih vezova.


– Uskoro nam slijedi i četvrta faza na kojoj će se sukladno usuglašenim terminskim planovima početi raditi krajem 2024. godine. Ta etapa podrazumijeva izgradnju gata ispred Stare rive, te gata »T« tlocrta u akvatoriju između Garofulina i Stare rive. Dva i pol metra široki gat tlocrtnog oblika »T« u svom prvom dijelu bit će okomit na obalni zid na koji će se oslanjati, i dug 28 metara. Na glavi će imati dva okomita kraka od kojih će onaj sa sjeverne strane biti dug 32,5, a s južne strane 30 metara. I on će biti izgrađen na duboko temeljenim armirano-betonskim »Bennotto« pilotima. Onaj drugi, kako ga nazivno Gat 5, nastavljati će se pak na postojeću glavu Stare rive. Bit će dug 85,9, a širok 2,5 metara. Rekonstrukcijom luke Baška četvrtoj fazi kapacitet luke povećat će se za dodatnih 87 komunalnih i nautičkih vezova, završio je Franković, dodajući da je ukupna procijenjena vrijednost tih radova 1,06 milijuna eura, s uključenim PDV-om. Do sada je u luci Baška sveukupno utrošeno 5,46 milujuna eura, od kojih je najveći dio osiguran iz EU fondova, odnosno od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Manji dio ulaganja pokriven je vlastitim sredstvima ŽLU-a Krk.