SVEČANOST

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci promovirana nova generacija prvostupnika

Ingrid Šestan Kučić

SNIMIO VEDRAN KARUZA

SNIMIO VEDRAN KARUZARIJEKA – Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci promovirana je nova generacija prvostupnika. Sveučilišni prijediplomski studij završilo je ukupno 164 studenata, a akademski naziv sveučilišni prvostupnik hrvatskoga jezika i književnosti stekli su: Laura Biondić, Anja Halić, Lana Jovanović, Tea Kadić, Ivana Katana, Brigita Knežević, Leona Kućar, Lea Kujundžić, Petra Međimurec, Marija Nikšić, Antonela Orlandini, Kristina Pavičić, Vjekoslava Petrić, Luka Premer, Alison Raukar, Melanija Šestanj i Josip Živčić, dok je naziv sveučilišna prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti stekla je Kristina Brnić. Akademski naziv sveučilišna prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti stekla je Ana Marija Bunić, a akademski naziv sveučilišna prvostupnica engleskoga jezika i književnosti i hrvatskoga jezika i književnosti stekle su Tea Miškec i Laura Pilepić, dok su naziv sveučilišna prvostupnica engleskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti stekle: Bernarda Franković, Valentina Kukuljan i Antonela Sobol.Akademski naziv sveučilišni prvostupnik engleskoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti stekli su Robert Sedlanić i Nensy Tomac, a naziv sveučilišni prvostupnik engleskoga jezika i književnosti i filozofije stekli su: Lucija Erhatić, Leonardo Ivan Raguž i Borna Tarle, dok je akademski naziv sveučilišni prvostupnik engleskoga jezika i književnosti i povijesti stekao Nevio Reiter. Akademski naziv sveučilišna prvostupnica engleskoga jezika i književnosti i pedagogije stekle su:
Iva Brkić, Sendi Kontošić, Laura Lacković, Anja Najman i Diana Vuković, a akademski naziv sveučilišni prvostupnik njemačkoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti stekle su: Daria Dvanajščak, Tibor Friščić i Filip Rogina, dok je naziv sveučilišna prvostupnica njemačkoga jezika i književnosti i talijanskoga jezika i književnosti stekla Ema Zeman. Akademski naziv sveučilišna prvostupnica talijanskoga jezika i književnosti i engleskoga jezika i književnosti stekle su: Mikela Klaj, Milena Korenika, Barbara Šantić i Mia Vidotto, a naziv sveučilišni prvostupnik pedagogije stekli su: Emmanuel Alavanja, Stela Balas, Maja Ban, Aida Hysenaj, Nikolina Jozić, Ana Kožuh, Nina Matahlija, Marina Milanović, Julijana Ravenščak, Daria Štriga, Mia Tabak i Antea Zelić, dok je naziv sveučilišna prvostupnica pedagogije i hrvatskoga jezika i književnosti stekla Natalija Mališa.


Akademski naziv sveučilišni prvostupnik kulturologije stekli su: Lucija Banko, Lucija Brkić, Emina Buljubašić, Leonarda Buršić, Fran Đurašin, Mia Hadžikadunić, Fran Kalčić, Antonija Katić, Mara Klanjac, Kristina Kunčić, Marija Lešić, Maja Ležaja, Tina Marić, Karolina Marohnić, Ivar Maštruko, Anja Matić, Lorena Mihalić, Lina Mohorić, Laura Nežić, Dana Palfi, Lana Paulinić, Sofia Renić, Anamarija Šepl, Jakov Škrobonja i Ines Vučemilović, a naziv sveučilišna prvostupnica filozofije i hrvatskoga jezika i književnosti stekla je Mihaela Burić, dok su naziv sveučilišna prvostupnica filozofije i engleskoga jezika i književnosti stekle Damjana Kućar i Nirvana Ribić. Akademski naziv sveučilišni prvostupnik filozofije i njemačkoga jezika i književnosti stekao je Juraj Vladimir Benić, naziv sveučilišna prvostupnica filozofije i talijanskoga jezika i književnosti stekla je Linda Favro, naziv sveučilišni prvostupnik filozofije i povijesti stekli su Eugen Golubić i Karla Mikuličić, dok je naziv sveučilišna prvostupnica filozofije i pedagogije stekla Anna Maria Dorić, a sveučilišni prvostupnik povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti stekli su: Ivana Jugovac, Marko Matić i Adrijan Štivić.


Naziv sveučilišni prvostupnik povijesti i engleskoga jezika i književnosti stekli su: Luka Karan, Petar Sklepić i Karlo Zubović, a naziv sveučilišni prvostupnik povijesti i njemačkoga jezika i književnosti stekao je Robert Galović, dok su akademski naziv sveučilišni prvostupnik povijesti i filozofije stekli: Jana Ovanin, Enrico Rajković, Tvrtko Srdoc i Frane Šercer. Akademski naziv sveučilišni prvostupnik povijesti i povijesti umjetnosti stekli su: Ivona Hlanuda, Natanael Miočić – Stošić, Matea Plišić i Luka Štimac, a naziv sveučilišni prvostupnik povijesti i pedagogije stekli su Ivana Lesničar i Robert Miler, dok je naziv sveučilišna prvostupnica povijesti umjetnosti i hrvatskoga jezika i književnosti stekla Franka Košta. Akademski naziv sveučilišna prvostupnica povijesti umjetnosti i engleskoga jezika i književnosti stekle su: Dora Križnik, Barbara Spasović, Nikolina Šadić i Gracia Valent, a naziv sveučilišni prvostupnik povijesti umjetnosti i njemačkoga jezika i književnosti stekli su Lorena Blažević i Ivan Topolovčan, naziv sveučilišna prvostupnica povijesti umjetnosti i talijanskoga jezika i književnosti stekla je Emilija Nakić, dok su naziv sveučilišna prvostupnica povijesti umjetnosti i filozofije stekle su: Veronika Milošević, Antea Raičević i Kristina Slavulj te su naziv sveučilišna prvostupnica povijesti umjetnosti i pedagogije stekle Katarina Pintarić i Dajana Vesić.


Akademski naziv sveučilišni prvostupnik psihologije stekli su: Ivana Antunović, Katja Babić, Ela Biškup, Matko Brajša, Antonia Buterin, Lovro Crnković, Margareta Čizmar, Ivona Dakić, Andrea Demaria, Karlo Devčić, Monika Dugandžić, Katarina Erak, Emma Gaš, Klara Grašić, Ana Hlebec, Ana Horvat, Stella Jezidžić, Vanja Kolačko, Stela Košić, Nicole Kramar, Tena Kuhar, Paulina Maria Ljubičić, Tea Mihalić, Magdalena Mihaljević, Ryan Nikola Milković, Nina Mucić, Lorena Mudri, Dorotea Okičan, Karla Papić, Petra Peloza, Nora Perić, Stella Pondeljak, Marta Pongrac, Vanja Radetić, Petra Roso, Ivona Sabol, Roberta Smilović, Petra Šarić, Leda Šepić, Petra Tončić, Ana Tukša, Eliza Vickić, Maja Vidak, Vania Viskić i Ena Zelić.