POVLAŠTEN STATUS?

“Municipium” je u stečaju: Danko Borovina gradu duguje više od 380.000 kn, a restoran i dalje radi

Orjana Antešić

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

Najam za restoran nije plaćan petnaest mjeseci, te je ugovor o zakupu poslovnog prostora na Trgu Riječke rezolucije otkazan, međutim ugostiteljski objekt najnormalnije radi. Za vrijeme u kojem se dug stvarao, Grad Rijeka je angažirao Borovinine restoranske i usluge cateringa za potrebe svojih protokolaRIJEKA – Poznati riječki restoran Municipium Danka Borovine ima novog »voditelja« – stečajnog upravitelja. Riječki Trgovački sud, naime, koncem srpnja otvorio je stečaj tvrtke Gubernaculum. Ova objava na oglasnoj ploči Suda o stečaju Gubernaculuma, tvrtke pod kojom restoran na Trgu Riječke rezolucije posluje, samo je produbio određena pitanja o statusu koji Borovina ima kod gradskih struktura. Danko Borovina i s njim povezane tvrtke i obrti tijekom proteklih nekoliko godina nakupili su – što prema Gradu Rijeci, što prema komunalnim društvima – više od 380.000 kuna duga.


Formalno i neformalno


Kroz to vrijeme Grad je, u većem ili manjem obimu, angažirao Borovinine restoranske i usluge cateringa za potrebe protokola. Najviše upravo kroz Gubernaculum. Prema službenim odgovorima koje smo dobili iz Grada, ugovor o zakupu za prostor restorana Municipium je raskinut, ali restoran ipak sve ovo vrijeme najnormalnije radi. Formalno, Gubernaculum je u podzakupu, dok se kao zakupac vodi Danko Borovina i njegov obrt Korkyra koji se nedavno našao na listi »top 10« najvećih dužnika po pitanju zakupa za gradske poslovne prostore. Trenutni dug iznosi 267.206 kuna.


Prema našim izračunima, a i sam Borovina potvrdio je da je cijena mjesečnog najma oko 17.000 kuna, ispada da za Municipium petnaest mjeseci nije plaćeno ništa. Također, nije poznato čime to Grad od kolovoza 2018. godine raspolaže kao osigurano sredstvo plaćanja od strane ovog zakupnika.
Stečaj Gubernaculuma otkrio je da s osnova komunalne naknade i spomeničke rente iz Municipiuma duguju Gradu Rijeci 32.448 kuna, a komunalnim društvima još dodatnih 93.000 kuna. Preciznije – Čistoći 41.167 kuna, Vodovodu i kanalizaciji 28.230 kuna te Energu 23.896 kuna.To otvara nova pitanja jer se nameće pitanje otkad to iz restorana Municipium nisu plaćali komunalne usluge, tim više što iz dokumentacije sa sudskih ročišta nije vidljivo da u ovom trenutku postoje ovršne isprave za naplatu tih dugovanja.


Nastaviti poslovanje


Stečajni upravitelj Alein Khan, kojeg je šira javnost upoznala po ne baš slavnoj epizodi vođenja stečaja u brodogradilištu Nauta Lamjana, zauzeo je stav da restoran Municipium treba nastaviti poslovanje kako bi se »obogatila stečajna masa« i vratili dugovi. U predračunu tromjesečnih troškova poslovanja Gubernaculuma, odnosno restorana na Trgu Riječke rezolucije 5, stečajni upravitelj zbrojio je da će za poslovanje restorana trebati 400.384 kune, koji će se pokriti iz prihoda, a prema toj računici trebalo bi nešto sitno ostati i za namirenje vjerovnika prvog višeg isplatnog reda, a to su neisplaćene radničke plaće te porezi i doprinosi. Radi se o iznosu od 78.000 kuna, dok se ukupna potraživanja vjerovnika Gubernaculuma u stečaju penju na gotovo 910.000 kuna.


Valja dodati kako u te troškove nije uračunata i mjesečna zakupnina, s obzirom na to da se za tih 17.000 kuna tereti obrt Korkyra. I u telefonskom razgovoru Khan je izrazio uvjerenje da bi taj projicirani iznos čak mogli i premašiti. Khanov optimizam jednim dijelom počiva i na prijedlogu s kojim je, kako je rekao, već bio kod nadležnih gradskih službi. Jer, osim vjerovničkih potraživanja, stečaj Gubernaculuma otkrio je i da na Korzu 16 duguju Borovini.


Borovina: To su samo zli jezici

Danko Borovina odbacuje indicije o svom povlaštenom statusu kod gradskih struktura. Rekao je da je čuo za te priče, ali za njega su to samo zli jezici bez osnove. Tvrdi, isto tako, da je od strane Grada poduzeto sve da bi se naplatio dug od zakupnine, u prilog tome dodaje da je s obrtom Korkyra upravo po tom pitanju na sudu, a u detalje nije htio ulaziti. Ne negira svoje dugove, kaže da je riječ o jednoj kompleksnoj priči koja datira od ranije te da mu je cilj te da vjeruje da će potraživanja vjerovnika riješiti. Prema Borovinim riječima, i ViK i Čistoća, koliko se sjeća, bili su naplatili svoja potraživanja ovrhom. Kad smo ga upitali za hipoteku na nekretninu na Korčuli, Borovina je odgovorio kako je zapelo u zemljišnim knjigama, da za to ima potvrde od nadležnih zemljišno-knjižnih odjela te da je taj postupak sada pri kraju. Kao argument da se samo bori da preživi kao ugostitelj i da ne vidi nijedan razlog po čemu je on to privilegiran od strane Grada, Borovina je naveo da je u 19 godina, koliko posluje, u gradski proračun na ime zakupa i ostalih davanja uplatio više od milijun eura, dok je u prostore restorana Municipium, veli, uložio oko 800.000 eura.

Osim što se u javno dostupnom registru ugovora Grada Rijeke mogu pronaći podaci prema kojima je Grad Rijeka od Gubernaculuma kroz protekle više od dvije godine koristio catering i restoranske usluge otvorenog tipa za potrebe protokola u iznosu od oko 186.000 kuna s PDV-om, aktualni stečajni postupak otkrio je da na Korzu 16 trebaju platiti još 60.781 kunu za ugostiteljske usluge konzumirane u ovoj godini.


Danko Borovina
Foto Damir Škomrlj


Sada stečajni upravitelj Gubernaculuma ima ideju da se taj dug prebije potraživanjima Grada u stečajnom postupku, a vidi i prostora da bi se u tim neplaćenim računima od strane Grada napravila i »mulilateralna kompenzacija za dospjele troškove prema Vodovodu i kanalizaciji te Čistoći, poduzećima koja su u vlasništvu Grada Rijeke«.


Poduzeti »koraci«


Iz Grada Rijeke ističu da je postupak prema ovom dužniku identičan kao i prema svim ostalim dužnicima.
– Grad Rijeka je tako poduzeo sve mjere propisane i dozvoljene zakonom, uključujući i dostavu pisma i požurnica kako bi ugostiteljski obrt Korkyra dostavio osiguranje Gradu Rijeci u vidu hipoteke nad nekretninom na otoku Korčuli kao osiguranje plaćanja do zadanog roka, 18. travnja 2019. godine, no vlasnik to nije učinio uz obrazloženje da je u postupku uknjižbe vlasništva nad nekretninom u zemljišnim knjigama osnovom pravomoćne presude Općinskog suda u Dubrovniku od siječnja 2019. godine.


Isto tako, poduzete su sve mjere pa je tako raskinut Ugovor o zakupu za poslovni prostor, na adresi Trg Riječke rezolucije 5 čiji je korisnik gospodin Borovina, a posljednji podzakupnik TD Gubernaculum u stečaju. Trenutno dugovanje po osnovi korištenja poslovnog prostora iznosi 267.206 kune, a odnosi se na dospjele zakonske zatezne kamate obračunate na ranije zakašnjela plaćanja u iznosu od 4.064 kuna te dospjelu naknadu za korištenje poslovnog prostora za razdoblje od: dio 01-09,12/2019. – dio 01,02, dio 05-10/2020. godine u iznosu od 263.141 kunu, stoji u odgovorima koje smo dobili iz Grada. Dodaju da je tijekom prošle godine pokrenut ovršni postupak protiv Borovine radi isplate duga te predaje i ispražnjenja poslovnog prostora.


Duga povijest (ne)plaćanja zakupnine

U registru objekata poslovne namjene Grada Rijeke kao zakupac 221 »kvadrata« na Trgu Riječke rezolucije vodi se Danko Borovina. Prema tim podacima, prostor Municipiuma je u zakupu po cijeni od 8,23 eura po četvornom metru, što mjesečno iznosi oko 2.200 eura s PDV-om. U zaključku gradonačelnika Grada Rijeke od 27. studenog 2018. godine Borovininom obrtu Korkyra odobren je zahtjev da mu se rok za dostavu zamjenskog sredstva osiguranja za plaćanje produži za šest mjeseci, a jedan od argumenata je bio da se radi o zakupcu koji već 17 godina obavlja ugovorenu djelatnost. Naime, Borovina je prethodno bio tražio da mu se, umjesto traženih bankarskih garancija, kao zamjensko sredstvo osiguranja plaćanja odobri hipoteka na nekretnini na Korčuli. Prema tom istom zaključku gradonačelnika, svu potrebnu dokumentaciju morao je dostaviti do 18. travnja prošle godine.
Iz materijala i kronologije koji su priloženi zaključku gradonačelnika, vidljivo je kako je od 2015. godine postojao problem s (ne)plaćanjem zakupnine za Municipium, što je bio razlog da je u studenom te godine otkazan ugovor o zakupu. Osim duga za najam, problem je bio i što je Gubernaculum koristio taj prostor, kako se navodi u materijalima, bez pravne osnove. U srpnju 2016. godine Danko Borovina daje zahtjev za obročnom otplatom duga prema Gradu koji je već narastao na 298.809 kuna, i to na 24 rate, a traži i da se Gubernaculumu odobri podzakup restorana. Borovina je tada osigurao jamce – platce, pa Grad u roku od nekoliko dana odobrava i sklapa se ugovor o obročnoj otplati koji nije do kraja ispoštovan. Prema materijalima Direkcije za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, cjelokupno dugovanje u iznosu od 307.541 kune podmireno je 30. siječnja 2018. godine, i to od strane Gastronomskog instituta d.o.o, kao jamca-platca. Prema registru ugovora Grada Rijeke, ispada da je i prije tog podmirenja duga Grad s Gubernaculumom u siječnju sklopio dva ugovora za usluge cateringa i restorana za potrebe protokola, za što je do konca te godine isplaćeno 107.620 kuna, s PDV-om.

Prema onom što navode iz Grada, taj ovršni postupak pokrenut je zbog (tadašnjeg) duga od 90.803 kune, nastalim za razdoblje od travnja 2018. do lipnja 2019. godine.


– Ovrha je pokrenuta protiv ovršenika osobno, kao vlasnika obrta, budući da je Grad Rijeka s Dankom Borovinom imao sklopljen Ugovor o zakupu poslovnog prostora. Na rješenje o ovrsi ovršenik je izjavio žalbu 9. listopada 2019. godine. Dana 1. travnja 2020. godine trebalo je biti održano ročište u ovom predmetu, no isto je zbog pandemije COVID-19 odgođeno. Novo ročište do danas nije zakazano. Također, sud još nije odlučio ni o žalbi ovršenika. Dodatno, punomoćniku Grada dan je nalog za utuženje i preostalog iznosa dugovanja za naknadno razdoblje, zaključno s rujnom ove godine, u iznosu od 159.245 kuna, navodi se u odgovorima.


Umjerene cijene


Za prijavljena potraživanja Gubernaculumu u stečaju, iz Grada Rijeke kažu da se to odnosi i na potraživanja Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti, Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke te da se radi o dugu od ukupno 24.915 kuna, od čega se daleko najveći dio odnosi na neplaćenu naknadu za korištenje javne površine za postavu ugostiteljske terase, oko 19.000 kuna. Vezano uz naš upit koji se ticao korištenja i plaćanja ugostiteljskih usluga Gubernaculumu u proteklom razdoblju, iz Grada napominju da su u proteklim godinama koristili usluge više tvrtki za restoranske usluge i usluge cateringa.


Nekoliko otvaranja stečajnih postupaka

Prije otvaranja stečaja u srpnju ove godine, nad Gubernaculumom Fina je, slijedom neizvršenih osnova za plaćanje, u dva navrata po službenoj dužnosti prethodno bila pokretala postupak otvaranja stečaja nad ovom tvrtkom. Prvi put koncem ožujka 2018., a kako su ta potraživanja namirena, postupak je početkom lipnja te iste godine obustavljen. No, ne zadugo jer već u listopadu Fina po istoj osnovi šalje novi prijedlog za otvaranje stečaja. Na sudu se otvara prethodni postupak koji traje do svibnja 2019. godine, kada je ponovno obustavljen, nakon što je Borovina dostavio potvrdu Fine da je ponovno sposoban za plaćanje. Početkom studenog zbog neizvršenih osnova za plaćanje od gotovo 200.000 kuna u razdoblju duljem od 120 dana Fina ponovo po službenoj dužnosti podnosi prijedlog za stečaj Gubernaculuma. Gubernaculum je, prema podacima Poslovna.hr, lani uprihodovao 567.300 kuna, uz gubitak od 71.200 kuna. Godinu prije, radilo se o 1.359.100 kuna i neto dobiti od 4.000. Istovremeno, Borovina je preko svoje druge tvrtke Catering municipium lani uprihodovao 1.083.400 kuna, uz iskazanu neto dobit od 103.900 kuna. Godinu prije ta tvrtka s 10 kuna osnivačkog kapitala imala je 376.800 kuna prihoda i čisti profit od 143.100 kuna.

– Usluge restorana Municipium i njihovoga cateringa Grad koristi prije svega iz razloga što uz umjerene cijene obroka pružaju usluge na razini koja odgovara potrebama protokolarnih i poslovnih prilika, objašnjavaju, a što se tiče Khanove »multilateralne kompenzacije«, iz Grada navode kako »mogućnost za nju postoji ako se za to stvore tehnički uvjeti«.


– Skrećemo pozornost da je predmet interesa vašeg pitanja isključivo jedan slučaj dugovanja prema Gradu Rijeci. Taj slučaj, naglašavamo, nije jedini i svakako nije najveći. Potpuno smo svjesni da poteškoće s likvidnošću poduzetnika, odnosno tvrtki, mogu imati različite uzroke, pa se stoga takvi slučajevi ne promatraju jednoobrazno, već se za svaki pojedini slučaj pokušava, u zakonskim okvirima, pronaći najbolje rješenje koje može pomoći nastavku daljnjeg obavljanja djelatnosti, odnosno rješenje koje će u konačnici pomoći sačuvati radna mjesta, potrudili su se objasniti iz Grada Rijeke.


Odvoz smeća nije plaćen četiri godine, voda od 2019.

Prema odgovoru koji smo dobili iz ureda direktorice Čistoće Jasne Kukuljan, dug za odvoz smeća datira još s početka 2016. godine. Iz ovog komunalnog društva navode kako su za razdoblje dugovanja tvrtke Gubernaculum od siječnja 2016. do kolovoza 2018. godine bili pokrenuli ovršni postupak u iznosu od 27.739 kuna.
– Rješenje o ovrsi je po pravomoćnosti predano na Finu na prisilnu naplatu 9. siječnja 2019. godine. Dana 22. siječnja 2019. po zamolbi ovršenika zaključena je nagodba s Gubernaculumom d.o.o. za otvorena potraživanja do 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 31.796 kuna, koja su trebala biti podmirena u deset mjesečnih obroka te je Fini predan zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu. Dio potraživanja po nagodbi u iznosu od 12.955 kuna podmiren je od strane Gubernaculuma d.o.o. do kraja 2019. godine. U rujnu 2020. godine u stečajni postupak prijavljena su sva potraživanja u ukupnom iznosu od 41.167 kuna, stoji u odgovoru iz Čistoće, uz napomenu kako je »navedena nagodba uobičajeni postupak koji KD Čistoća primjenjuje prema svim korisnicima koji uđu u poteškoće, a koji se obrate s molbom ili zahtjevom za obročnu otplatu i primjenjuje se kako za fizičke tako i za pravne osobe«.
Direktor ViK-a Andrej Marochini navodi kako se iznos duga prijavljenog u stečajnu masu tvrtke Gubernaculum u visini od 28.230 kuna, odnosi na neplaćene račune za vodne usluge za razdoblje od 30. lipnja 2019. do 31. srpnja 2020. godine, te da je Gubernaculum u stečaju dužan i za račune za kolovoz i rujan ove godine, u ukupnom iznosu od od 3.955 kuna. Prema Marochiniju, u ViK-u poduzimaju sve sukladno pravnim okvirima za naplatu dugovanja.