Priznanje

Zlatna povelja Matice hrvatske za knjigu o ličkim cestama

Marin Smolčić

Zlatnu povelju Matice hrvatske za 2020. godinu dobio je Ogranak Matice hrvatske u Gospiću za knjigu „Ceste Ličko-senjske županije“ autora dr.sc. Jose Vrkljana  


ZAGREB/GOSPIĆ Matica hrvatska svake godine na svojim godišnjim skupštinama dodjeljuje zlatne i srebrne  povelje knjigama koje Predsjedništvo Matice ocijeni najvrjednijim od svih izdanja tiskanih diljem Hrvatske u ograncima tijekom protekle godine. Tako je na Glavnoj skupštini Matice hrvatske u Zagrebu, koja je održana početkom studenoga ove godine zlatnu povelju Matice hrvatske za 2020. godinu dobio Ogranak Matice hrvatske u Gospiću za knjigu „Ceste Ličko-senjske županije“ autora dr.sc. Jose Vrkljana i time je još jednom potvrđena vrijednost ove knjige. 


Vrkljan je u široj zajednici poznat kao koautor brojnih knjiga, a osim struke vrlo je angažiran u ekologiji, lovstvu i društvenim zbivanjima. Nakladnici ovoga iznimnog nagrađenog djela su Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću u suradnji s Ogrankom Matice hrvatske u Gospiću. Zlatnu povelju Matice hrvatske za knjigu „Ceste Ličko-senjske županije“ autora dr.sc. Jose Vrkljana na Glavnoj skupštini Matice hrvatske u Zagrebu svečano je uručio predsjednik Matice hrvatske prof.dr.sc. Stipe Botica predsjednici Ogranka Matice hrvatske u Gospiću Ani Lemić koja je tu povelju u Gospiću uručila autoru dr.sc. Josi Vrkljanu na predsjedništvu Ogranka Matice hrvatske u Gospiću.
Do sada su ove iznimne i vrijedne nagrade, zlatne povelje Matice hrvatske dobile još dvije knjige autora koji djeluju na području Ogranka Matice hrvatske u Gospiću i to knjiga autora Ranka Šimića „Gospićki spomen zbornik“ izdana 1995. godine i knjiga autorice Ane Lemić „ Sela i stanovi na Velebitu, svjedočanstva života od nastanka do nestanka“ izdana 2013. godine. Knjiga autorica Ane Lemić i doc.dr.sc. Jasminke Brale Mudrovčić „Lika i Velebitsko primorje u hrvatskoj književnosti“ izdana 2017. godine dobila je srebrenu povelju Matice hrvatske.


Stručna knjiga s naslovom „Ceste Ličko-senjske županije“ autora dr.sc. Jose Vrkljana  je po svom karakteru monografski rad. Pisan je jednostavnim stilom, razumljivo i dostupno po formi i strukturi s elementima istraživačkog karaktera. Ima višestruku namjenu za studente, stručnjake, znanstvenike i široki krug korisnika koji se bave problematikom izgradnje i eksploatacije cestovne infrastrukture. Njezina posebna vrijednost razvidna je u senzibiliziranom pristupu autora koji znalački i harmonično spaja svoju profesionalnu karijeru sa regionalnom pripadnošću jer je autor zaposlen u poduzeću  „Lika-ceste“ na mjestu direktora.


-Ličko-senjska županija ima mrežu razvrstanih  cesta u duljini preko 2000 km. Samo u Gradu Gospiću nalazi se oko 400 kilometara cesta. Knjiga je podijeljena u 11 poglavlja u kojima su razrađeni svi relevantni čimbenici koji stručno i aplikativno produbljuju analitičko poimanje važnosti cestovne mreže Ličko-senjske županije. Pri tome se posebno izučavaju odrednice kojima su povijesne konotacije utjecale na današnju sliku i stanje postojeće cestovne infrastrukture, izjavio nam je dr. sc. Joso Vrkljan.


Ovakva djela uvijek služe i kao uzor drugim regijama koje žele s pravom i ponosom istaknuti svoja postignuća u jednoj tako važnoj djelatnosti kao što je cestogradnja ove regije.