Botanički vrt

Zasađeno 20 novih sadnica velebitske degenije

Dorotea Prpić

Velebitska degenija

Velebitska degenija

Akcija u velebitskom botaničkom vrtuU velebitskom botaničkom vrtu zasađeno je dvadeset novih sadnica velebitske degenije (Degenia Velebitica).


Rezultat je to suradnje Nacionalnog parka Sjeverni Velebit i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a pokretač ove akcije je tvrtka Almagea koja u suradnji s inozemnim i hrvatskim stručnjacima već gotovo cijelo desetljeće razvija inovativne i visokokvalitetne proizvode vezane za poboljšanje zdravlja.


Sadnja sadnica je vid obnove degenija koja u Botaničkom vrtu na Velebitu zahtijeva obnavljanje svakih nekoliko godina.
Projektom se htjelo istaknuti važnost jedinstvenog fenomena velebitske, hrvatske i svjetske flore, a degenija raste isključivo na području Velebitskog botaničkog vrta i rezervata. U prirodi uspijeva i raste na izoliranim i nepristupačnim lokalitetima na tek malom području Velebita i to na vapnenjačkim točilima i u pukotinama stijena.


Velebitska degenija je strogo zaštićena, ali i ugrožena vrsta jer se ilegalno vadi i pokušava presaditi, što je nemoguće zbog njenih specifičnih ekofizioloških osobitosti vrste pa iskopane i presađene biljke redovito ugibaju, a populacija se istovremeno nepovratno oštećuje i smanjuje.


Upravo radi takve prakse Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu od 2008. godine kreće s programom »ex situ« zaštite hrvatskih endemičnih, rijetkih i ugroženih biljnih vrsta putem licenciranog uzgoja i prodaje istih bez oštećivanja prirodnih populacija, a putem neubiranja vrsta na prirodnim staništima i/ili kupovine od licenciranih uzgajivača podupire daljnja istraživanja i omogućuje uključivanje što većeg broja endemičnih vrsta u već postojeće programe takvog kontroliranog uzgoja.


Zahvaljujući ovoj zajedničkoj suradnji akteri su ukazali na društveno odgovorno ponašanje te podržali projekt kojim se pridonosi poboljšanju i očuvanju prirode, prirodnih funkcija i procesa, podizanju ekološke svijesti, ali i zaštiti vrlo vrijednih prirodnih bogatstava, u ovom slučaju rijetke i endemične biljke hrvatske flore – velebitske degenije.