Pisanje prijava

WWF u Senju organizirao radionicu za ribare, pomažu im u pisanju prijava

Dorotea Prpić

Foto Dorotea Prpić

Foto Dorotea Prpić

WWF nastavlja i dalje podržavati održive ribare u modernizaciji flote i ribolovnih operacijaU senjskom Domu kulture održana je radionica pod nazivom »Predfinanciranje i tehnička pomoć u pisanju prijava na Program za ribarstvo i akvakulturu 2021. – 2027.« koju je organizirala WWF Hrvatska (Svjetska organizacija za zaštitu prirode), na kojoj se okupilo dvadeset ribara, članova lokalne akcijske grupe u ribarstvu LAGUR Tramuntana.


Radionicu su vodili Hrvoje Čeprnja, Ante Sladoljev i Fabijan Peronja koji je uvodno naglasio da WWF nastavlja i dalje podržavati održive ribare u modernizaciji flote i ribolovnih operacija, te da se ovom radionicom želi postići da se sredstva iz Programa za ribarstvo i akvakulturu povlače i iskorištavaju za razvoj održivog ribarstva.


Iskoristiti sredstva


– Ovom radionicom želimo postići da se sredstva iz operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo povlače i iskorištavaju za razvoj ribarstva, ali ne bilo kakvog, već održivog ribarstva – kazao je Peronja, dodavši da im je cilj najviše se fokusirati na škampare s kojima žele raditi na povećanju selektivnosti njihovog ulova, ali ujedno i na povećanju njihove energetske učinkovitosti, iz razloga što oni na taj način štede svoja sredstva za gorivo, a ujedno smanjuju i svoj CO2 otisak.
Istaknuo je i da osim tehničke pomoći u pisanju projekata, sada nude i sredstva za predfinanciranje, što znači da ribari neće imati nikakav trošak, ni novčani, ni vremenski, da bi uložili u razvoj svoga poslovanja.


Foto Dorotea Prpić


– Nama je visoko na listi prioriteta upravo zamjena vrša i zato nam je jako interesantno da okupimo što veći broj škampara, koji bi mogli svoje vrše promijeniti i zapravo bi za nula kuna dobili nove vrše većeg oka – rekao je Fabijan Peronja, voditelj projekata u WWF-u.


Predfinanciranje prijava


U prethodnom razdoblju, WWF je ribarima pružio tehničku pomoć pri pisanju prijava na Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020. te su tim putem povukli oko 1,3 milijuna eura, a kako su ribari istaknuli velik utjecaj na manje prijava bilo je upravo predfinanciranje.


Upravo radi toga u narednom periodu WWF osim tehničke pomoći nudi i sredstva za predfinanciranje kako bi pokušali osigurati što veći broj prijavljenih ribara koji će ta sredstva iskoristiti za zelenu tranziciju svojih plovila ribolovnih operacija pri čemu će neki od prioriteta biti energetska učinkovitost, selektivnost, ali i mnoge druge aktivnosti koje podržavaju održivost.


S obzirom na to da su sredstva limitirana, a kako očekuju značajan broj zainteresiranih, u WWF-u su odlučili da će se prihvatljivost prijava bodovati kroz bodovnu listu.


Povećanje oka vrše


Osim toga, održano je i kratko predavanje o znanstvenom istraživanju vezanom za utjecaj lovnosti škampa pri povećanju oka vrše, pri čemu je istaknuto da je WWF zajedno s ribarima dokazao da povećanje oka može poboljšati i financijska primanja ribara.


Ante Sladoljev je održao kratku prezentaciju mjera iz Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021. –2027. Naglasio je važnost energetske učinkovitosti u ribarstvu te naveo primjere dobre prakse ribara koji su uz pomoć WWF-a povukli sredstva iz Operativnog programa za ribarstvo i akvakulturu 2014. – 2020.


Uz ribare i škampare, radionici su prisustvovali i predsjednik Gradskog vijeća Senja Željko Tomljanović gradonačelnik Senja Jurica Tomljanović koji je pozdravio skup uz želje da se osmisle dobri projekti i za ribare, ali i za prirodu i okoliš.


– U svemu tome treba naći mjeru, da sve funkcionira, ne na uštrb bilo koga u ovom cijelom ciklusu – kazao je gradonačelnik.


LAGUR Tramuntana


Lokalna akcijska grupa u ribarstvu LAGUR Tramuntana osnovana je 14. prosinca 2016. godine prema CLLD (eng. Community Led Local Development) pristupu. Područje LAGUR-a Tramuntana je jedinstveno ribarstveno područje koje karakteriziraju zajedničke geografske i prirodne značajke, kulturni identitet i tradicijske vrijednosti te povezano gospodarstvo.


Područje obuhvaća gradove Novalju, Rab i Senj te općine Karlobag i Lopar, a jedinice lokalne samouprave teritorijalno su smještene unutar dviju županija: Ličko-senjske (Karlobag, Novalja i Senj) i Primorsko-goranske (Lopar i Rab). Osnovni cilj rada ove lokalne akcijske grupe je razvoj područja na kojem djeluje kroz razvoj ribarstva i povezanih djelatnosti.