HZZ

U Senju predstavljene mjere aktivne politike zapošljavanja

Dorotea PrpićKoje su ovogodišnje mjere aktivne politike zapošljavanja koje mogu koristiti i poslodavci i nezaposleni Senjani su imali prilike čuti u Pučkom učilištu M.C.Nehajeva Senj, a ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Gospić, predstavila ih je Valentina Pavelić iz Odjela aktivne politike zapošljavanja.


Cilj predstavljanja ovih mjera je da se u njihovo korištenje uključi što veći broj poduzetnika i obrtnika i potakne ih na aktivno uključivanje i oblikovanje tržišta rada, tim više što su i same mjere HZZ-a su rezultat kontinuiranog praćenja stanja na tržištu rada i njihova prilagodba potrebama korisnika.


Uz to, ovim mjerama Hrvatski zavod za zapošljavanje postao je aktivni partner u razvoju poduzetništva i kreiranju konkurentnosti za moderno tržište rada.
HZZ i s ovim Programom mjera aktivne politike zapošljavanja te programom vaučera naglasak stavlja na zapošljavanje i obrazovanje za tzv. zelene poslove i ranjive skupine,a poslodavci i ostali sudionici imali su priliku neposredno dobiti odgovore na sva operativna pitanja i nejasnoće vezane uz korištenje i potpora iz nadležnosti HZZ-a.


Predstavljena je i mjera pripravništvo, te potpore za zapošljavanje i kako će se poslodavcima financijski pomoći prilikom novog zapošljavanja, a poseban naglasak stavljen je na zelene i digitalne potpore, za zelena i digitalna radna mjesta i cilj je što više poslodavaca uključiti upravo u njih.


Osnovni uvjet odobrenja zelenih potpora je da se djelatnost gospodarskog subjekta smatra okolišno održivom i da znatno doprinosi jednom od postavljenih okolišnih ciljeva, primjerice uvažavanje klimatskih promjena, prilagodba klimatskim promjenama, održiva uporaba i zaštita kod nekih morskih resursa, prelazak na kružno gospodarstvo, te zaštita i obnova bioraznolikosti i eko sustava.


Digitalna potpora odnosi se na gospodarske subjekte koji pružaju informatičke usluge ili proizvode informatičko- tehnološke proizvode i upravo na taj način ostvaruju više od 60% prihoda, dok se potpore za usavršavanje odnose se na obrazovanje postojećih zaposlenika, a pojašnjene su i sve ostale mjere koje se nude.


Nema sumnje da su i ove nove mjere itekako dobrodošle u vidu povećavanja broja zaposlenih, a svi koji ovoj prezentaciji nisu prisustvovati detaljnije informacije mogu dobiti naknadno, na broj telefona 053 617 288.