Provjera sustava

U senjskoj školi održana vježba evakuacije, obilježen Dan civilne zaštite

Dorotea PrpićU Osnovnoj školi „Silvija Strahimira Kranjčevića Senj održana je vježba evakuacije čime je Dan civile zaštite u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan civilne zaštite koji se obilježava svakog prvog ožujka.


„Cilj vježbe bila je provjera sustava aktiviranja, opremljenosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za pružanje pomoći ugroženima te praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u zgradi Osnovne škole „S.S. Kranjčevića“, prvenstveno osoba određenih za rukovođenje evakuacijom zaposlenika i učenika te njihovu sposobnost donošenja odluka u specifičnim okolnostima koje mogu nastati djelovanjem izvanrednog događaja.


Za učenike Osnovne škole „S.S. Kranjčevića“ održana je i prezentacija opreme operativnih snaga civilne zaštite. I ovom vježbom je dokazana brzina i spremnost svih sudionika što je pokazatelj koordinacije svih operativnih snaga civilne zaštite na području Grada Senja i Ličko-senjske županije.
Klimatske promjene i s njima povezane sve učestalije ekstremne vremenske pojave postaju sveprisutne, a uloga civilne zaštite postaje važnija nego ikad prije.“ kaže voditelj službe Civilne zaštite Gospić Joso Živković .


Dodaje i da upravljanje rizicima, pravovremeno upozoravanje, brza intervencija te edukacija stanovništva postaju prioriteti kako bi se osigurala sigurnija budućnost u eri klimatskih izazova, ali i da je protekla godina, za cijeli sustav civilne zaštite bila je obilježena mnoštvom izazova poput nevremena, poplava i požara te pružanja međunarodne pomoći, no brza i profesionalna reakcija sustava civilne zaštite i njegovih spremnih operativnih snaga bila je ključna.


„Što se tiče aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka – Službe civilne zaštite Gospić vezano uz ovogodišnje nepovoljne vremenske uvjete posebice tijekom veljače, svibnja, srpnja i kolovoza 2023.g. za istaknuti je kako je reakcija Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka -Službe civilne zaštite Gospić i sustava civilne zaštite bila promptna i profesionalna, osobito u dijelu od ranog uzbunjivanja, prije samog nastanka nepovoljnih vremenskih uvjeta, pa sve do pripravnosti i odgovora na nastanak izvanrednih događaja, poduzimajući mjere i aktivnosti u cilju zaštite života stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.“ navodi Joso Živković i kaže da je prethodna 2023.g. glede intervencija bila zahtjevna.Tako je u veljači 2023. zbog obilnih snježnih padalina organiziran prihvat u Gospiću za zbrinjavanje vozača i putnika kojima je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta onemogućen nastavak putovanja.


Uz to, ekstremne količine oborina u svibnju 2023. dovele su do izlijevanja rijeke Korane te obrane od poplave koja je uspješno izvršena u mjestu Korana Selo, u obrani od poplave sudjelovali Stožer civilne zaštite Općine Plitvička jezera, JVP Plitvička Jezera, DVD Plitvička Jezera, Komunalno poduzeće i Hrvatske vode.20.svibnja 2023. uspješno odrađena potraga za nestalim malim zrakoplovom Cirrus na Maloj Kapeli.


Ističe i kako je u djelovanju civilne zaštite edukacija, osposobljavanje i vježbe iznimno važne.


„Edukacija je ključna u podizanju svijesti o rizicima i pravilnom postupanju u kriznim situacijama. Provedene su brojne edukacije o minskoj opasnosti, civilnoj zaštiti te edukativne kampanje.


U osnovnim i srednjim školama i Veleučilištu „Nikola Tesla“ provedeno je 15 edukacija koje su obuhvatile preko 500 učenika i studenata, a vježbe su unaprijedile pripravnost, brzu reakciju i koordinaciju sustava.


„Provodili smo vježbe sustavno i učinkovito, a kroz simulacije različitih scenarija, stečeno je dragocjeno iskustvo i osnažene sposobnosti reagiranja u stvarnim situacijama čime jačamo i otpornost zajednice na izazove prirodnih katastrofa i drugih nepredviđenih događaja“ ističe Živković i navodi niz vježbi održanih u prethodnoj godini.


Primjerice, 4.3.2023. održana je vježba evakuacije i spašavanja u slučaju potresa u poslovnoj zgradi Grada Novalje , a 27. Lipnja 2023.g. vježba Lika na rijeci Lici, gdje su predstavljene oprema i tehnike spašavanja.


Cilj ove vježbe bio je prezentirati pripravnost i djelovanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite te opremu i provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite.


Predstavljena oprema u vrijednosti većoj od 220.000 eura, nabavljena kroz projekt STREAM, a uključuje sredstva za spašavanje, evakuaciju i zbrinjavanje ugroženih osoba te zaštitu materijalnih dobara u poplavom ugroženim područjima.


Kroz projekat STREAM za operativne snage civilne zaštite Grada Gospića i Općine Perušić nabavljeno 5 čamaca i oprema za spašavanje na vodi.


Uslijedila je Vježba „Kosinj 2023.“ , održana 24.listopada 2023. s ciljem uvježbavanja procedura i zajedničkog djelovanja. Scenarijem vježbe simuliran je potres umjerene jačine u Osnovnoj školi „Anž Frankopan“  Kosinj. Prije same simulacije vježbe i evakuacije, djelatnici Službe civilne zaštite Gospić i Gradskog društva Crvenog križa Gospić učenicima su održali prigodno predavanje, a školi je  uručena edukativna igra „Zemlja rizika“.Bila je tu i Vježba „Karlobag 2023.“ u prigodi obilježavanja 30 godina Općine Karlobag, a odnosila se je na evakuaciju učenika osnovne škole u slučaju potresa.


Vježba „Veleučilište 2023.“ u organizaciji Veleučilišta “Nikola Tesla” i Službe civilne zaštite Gospić, održana je 21. studenog 2023., gdje je za zaposlenike i studente provedena vježba evakuacije u slučaju potresa , a uslijedila je i dvodnevna vježba spašavanja na vodi „Željava 2023“ na temu potresa i spašavanja na kojoj je prikazan rad i mogućnosti operativnih snaga sustava CZ Ličko- senjske županije i Unsko-sanskog kantona u pružanju pomoći te spašavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara na području RH i BiH.


U ŽC 112 Gospić u 2023. godini zaprimljeno je 30 000 poziva od čega je gotovo 70% bilo namjenskih, što svjedoči o važnosti ovog sustava u pružanju pomoći građanima u hitnim situacijama i bilo je 8577 događaja, sigurnosne , složene ,medicinske i vatrogasne prirode.


„Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama testiran je i pokazao se uspješnim, omogućavajući brzu reakciju na potencijalne prijetnje.


Kroz različite kanale komunikacije, građani su na vrijeme obaviješteni o opasnostima i uputama za postupanje te su poslane SRUUK poruke građanima na ugroženim područjima što je dodatno doprinijelo sigurnosti i zaštiti života i imovine.


U 2024. SRUUK je korišten u siječnju, temeljem Odluke DHMZ-a, kada su poruke poslane građanima u Primorsko-goranskoj, zapadnom i jugozapadnom dijelu Karlovačke i Ličko-senjskoj županije zbog najave obilnog snijega, olujnog vjetra i zapuha.“ ističe Živković.


Inspektori Odjela inspekcije Službe civilne zaštite Gospić proveli su 255 inspekcijska nadzora iz nadležnosti inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova i inspekcije civilne zaštite, a prihvatni centar Gospić za raseljene iz Ukrajine od 05.03. 2022. do danas zbrinuo je 2000 raseljenih osoba iz Ukrajine.


Za svoj rad Služba civilne zaštite Gospić dobila je Priznanje Ličko-senjske županije povodom Dana županije. Sudeći po aktivnostima i značaju tih aktivnosti , nesumnjivo opravdano