UVOĐENJE REDA

Traje natječaj Lučke uprave Senj za dodjelu stalnog veza. Ovo su svi uvjeti koje treba zadovoljiti

Dorotea Prpić

Plovilo koje ima drugu registraciju neće moći biti vezano u lukama kojima upravlja Lučka uprava Senj, a zahtjev su dužni podnijeti svi, neovisno koriste li trenutno vez, kaže ravnatelj DešićSENJ – Lučka uprava Senj je svim zainteresiranim pravnim i fizičkim vlasnicima plovila uputila javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stalnog veza u komunalnim dijelovima luka koje ima na upravljanju. Poziv se odnosi na luke Senj, Sveti Juraj, Lukovo, Donja Klada, Starigrad, Krivača, Jablanac, Prizna, Cesarica, Karlobag, Karlobag-teretna luka, Porat i Barić Draga, a raspisan je temeljem novih Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama Lučke uprave Senj, Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju u komunalnim dijelovima luka i Odluke Upravnog vijeća o pokretanju postupka utvrđivanja Liste prioriteta za sve luke Lučke uprave Senj.


Kako ističe ravnatelj senjske Lučke uprave Predrag Dešić, o dostavljenim zahtjevima odlučivat će Stručno povjerenstvo na način da utvrđuje prijedlog dostavljenih zahtjeva, a izbor se obavlja prema nekoliko kriterija. »To su duljina, odnosno širina plovila za koje se koristi stalni vez, zatim svrha za koju se koristi plovilo, prebivalište, odnosno sjedište podnositelja zahtjeva, tradicionalni tip gradnje plovila, zamjena stalnog veza i udio vlasništva nad plovilom. U komunalnom dijelu luke se za gospodarsku djelatnost mogu dodijeliti najviše dva veza, a za privatne potrebe, odnosno za sport i rekreaciju jedan vez«, kaže ravnatelj Dešić.


Samo »domaće« registracije


Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se nalazi na web stranici Lučke uprave Senj i koji se zajedno s propisanim prilozima dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je na prednjoj strani naznačeno »Javni poziv – stalni vez« i to putem pošte ili osobno u uredovnom vremenu Lučke uprave od 9 do 13 sati, kao i na službeni mail »[email protected] ».
»Uz zahtjev prilaže se dokaz o prebivalištu za fizičke osobe te izvadak iz sudskog registra ili preslika obrtnice, a za ribarska plovila i preslika povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova. Također, uz obrazac dostavlja se i plovidbena knjižica ili upisni list za plovilo koje mora biti obavezno registrirano od strane teritorijalno nadležne Lučke kapetanije Senj ili njezinih ispostava. Stoga plovilo koje ima drugu registraciju neće moći biti vezano u lukama kojima upravlja Lučka uprava Senj. Zahtjev su dužni podnijeti svi zainteresirani, i to neovisno o tome koriste li trenutno vez jer nam je cilj ovo područje stalnih vezova urediti na jednoobrazni način temeljem novog Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza koje je Upravno vijeće Lučke uprave usvojilo u kolovozu«, kaže ravnatelj Lučke uprave Senj Predrag Dešić i poziva zainteresirane da se jave na javni poziv.


Prebivalište prednost


Lučka uprava Senj u lukama kojima upravlja ima 1.110 vezova, pa nakon zaključenja natječaja slijedi i opsežan posao rješavanja zahtjeva. Treba reći da je do sada uvijek bilo gužve jer je broj vezova ograničen i da su domicilni vlasnici plovila dosad imali prigovore jer su vez dobivala i plovila registrirana izvan Lučke kapetanije Senj i njenih ispostava. Kako ravnatelj Dešić ističe, primjenom novog Pravilnika ovi prigovori više neće biti aktualni jer će se vez dobivati bodovanjem, a moći će ga dobiti samo plovila registrirana u Lučkoj kapetaniji Senj i njenim ispostavama. Domicilni će dio bodova dobiti i temeljem prebivališta, što im daje izvjesnu prednost, ali će vez u komunalnim dijelovima luka moći dobiti i plovila i iz drugih područja i iz EU-a ako su registrirana u Lučkoj kapetaniji Senj. Rok za prijavu zahtjeva završava 31. prosinca u 13 sati.