Obnova

Topovi “čuvaju” ulaz u starogradsku jezgru Senja

Dorotea Prpić

Foto: D. PRPIĆ

Foto: D. PRPIĆ

Topovi su svojevremeno služili za obranu Senja od osmanlijskih i mletačkih napada, a stari su oko 200 godinaSENJ – Nakon pripremnih radnji i izrade podloge ispred senjskih Velikih vrata postavljena su dva topa koja »čuvaju« ulaz u starogradsku jezgru. I ova dva novopostavljena topa izvađena su iz senjske rive i reparirana, a njihovo postavljanje dio je projekta obnove topova koji Grad Senj sustavno provodi već desetak godina.


Postavljanje dva topa na Velikim vratima dio je obnove ovog prostora jer nakon što je na lani obavljena restauracija, uskoro će biti postavljena i replika nekadašnjih vrata koja su svojevremeno i bila na Velikim vratima, a ove aktivnosti će pridonijeti i novom izgledu ovog gradskog prostora i kulturnoj i turističkoj ponudi grada.


Topovi su svojevremeno služili za obranu Senja od osmanlijskih i mletačkih napada, a stari su oko 200 godina. Početkom 19. stoljeća bili su ukopani u gradsku rivu, čime je označen prestanak njihove funkcije u obrani grada i rata, a njihovim ukopavanjem poslana je i poruka mira. Danas je većina topova izvađena i postavljena na nekim povijesnim mjestima u Senju, poput Parka senjskih književnika, na Mađarskoj rivi, oko tvrđave Nehaj, na parkiralištu uz hrvatsku zastavu…
Postavljanje obnovljenih topova na lokacijama diljem grada i građani i turisti su prilično dobro prihvatili, a do sada ih je postavljeno ukupno 15. Projekt restauracije senjskih topova započet je 2009. godine i vođen je stručnim smjernicama Gradskog muzeja i nadležnog Konzervatorskog odjela. Do završetka projekta preostalo je izvaditi još tri topa iz Svete Jelene, koja je bila obližnja luka spasa, a očekuje se da će projekt i nadalje podupirati Ministarstvo kulture, tim više što su i ovi topovi dio senjske bogate povijesti.